Biodiversiteit


Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid in genen, soorten en leefgemeenschappen. Het is een indicatie voor de gezondheid van een ecosysteem. Hoe groter de diversiteit binnen een systeem, des te veerkrachtiger het is en bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en intensief grondgebruik. Achteruitgang in biodiversiteit leidt er toe dat ecosystemen minder goed kunnen reageren op veranderingen. Op de lange termijn is dat een bedreiging voor het voortbestaan van die ecosystemen en voor de soort mens. Wereldwijd gaat de verscheidenheid van de in het wild levende dier- en plantensoorten sterk achteruit. Om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te herstellen, zijn er wereldwijd afspraken gemaakt. Ook Nederland heeft zich geconformeerd aan die afspraken. De provincies zetten deze afspraken om in maatregelen.


Zie ook