Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040


Provinciale staten (PS) hebben op 2 juli 2014 de Natuurvisie 2040 Drenthe ‘Gastvrije natuur’ vastgesteld (docx, 24 kB). In de visie streven PS naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is voor mensen en die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe.

De Natuurvisie 2040 vloeit voort uit het Natuurpact van het Rijk (2012), waarin provincies meer taken en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van natuur. Samen met maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers wil de provincie de bestaande plannen voor een grotere en beter functionerende natuur afmaken, waar zeker ook plek is voor recreëren en ondernemen. Gedeputeerde Rein Munniksma: “Op deze wijze verbinden we natuur aan maatschappelijke kansen, waarbij alle partijen oog hebben voor een goede balans tussen ecologie en economie. Daarbij hebben we veel aandacht voor het behoud van onze soortenrijkdom binnen en buiten de grote natuurgebieden. Natuur voor mensen”.

Het gaat goed met de natuur in Drenthe. Afgelopen jaren is daar hard aan gewerkt en hier gaan we mee door. Binnen de grote en verbonden natuurgebieden is het voortbestaan van veel planten en dieren sterk verbeterd. Uitzondering vormt een deel van de Europees beschermde Natura 2000 gebieden, omdat daar bijvoorbeeld het watersysteem en de luchtkwaliteit nog niet optimaal zijn voor planten en dieren. Ook daarbuiten, in de kleinschalige landschappen, heeft de natuur het nog steeds moeilijk. Daarom zijn in de Natuurvisie drie nieuwe elementen aan het beleid toegevoegd: Aandacht voor natuur buiten de grotere natuurgebieden, economie en natuur verbinden en kijken hoe de samenhang in gebieden verbeterd kan worden.

Beschermen, beleven en benutten zijn de sporen waar nu met de verschillende partijen invulling aan wordt gegeven. Natuur, landbouw en bebouwing niet alleen apart, maar waar het kan ook verweven met elkaar, waarin deze drie sporen aan bod kunnen komen. Munniksma: “Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe zorg- of recreatieve producten worden ontwikkeld in de natuur, want natuur levert een goede bijdrage aan de ontspanning en gezondheid van mensen. Andersom kunnen bedrijventerreinen met een andere inrichting van hun terrein een waardevolle bijdrage leveren aan een betere werking van de natuur. Uiteindelijk moet de natuur hier beter van worden en bouwen we aan samenhangende gebieden van natuur, bedrijvigheid, landschappen en bebouwing. Waar het voor mensen prettig wonen, werken en verblijven is en van alles te beleven valt”.

Bekijk de interactieve Natuurvisie (pdf, 3.8 MB) 2040 (PDF)

Vanuit de interactieve PDF zijn diverse webpagina's te benaderen. Indien u deze pagina's wilt afdrukken bieden wij ook een printversie van de webpagina's (pdf, 214 kB) aan. De links en andere interactieve mogelijkheden zijn in deze printversie niet aanwezig.