Workshops


Het MKB bespaart energie

De provincie Drenthe stimuleert energiebesparing. Uit de praktijk blijkt dat een stimuleringsaanpak in Drenthe werkt. Deelname aan de energiescan geeft inzicht in de energie-bespaarmogelijkheden en energiebesparing levert geld op.  In deze workshop leer je meer over energiebesparing bij het MKB! Door: Klimaatroute.nl.

Biobased inkopen

Veel van de producten die we dagelijks gebruiken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. Er zijn echter steeds meer 'biobased' alternatieven voor handen, gemaakt van hernieuwbaar, organisch materiaal. Leer hoe het kiezen voor deze biobased alternatieven een voordeel oplevert, omdat de kosten tijdens de levensduur lager kunnen liggen en de productie milieuvriendelijker is. Door: Richard Veldkamp, provincie Drenthe.

Circulair bouwen

De bouwsector heeft een groot aandeel in de afvalproductie van ons land. Door slim om te gaan met hergebruik van grondstoffen, demontabele onderdelen en andere duurzame oplossingen is veel verbetering mogelijk. Neem deel aan de workshop en leer hoe het werkt! Door: Alex van Oost en trainees provincie Drenthe.

Gezonde en duurzame keuzes met Jong Leren Eten Drenthe

Kinderen leren van alles over eten. Over groenten, fruit en vlees en over de herkomst en smaak van voedsel. Hoe maak je ze bewust van gezonde, duurzame én lekkere keuzes, en hoe leer je ze die te maken? Daarin ondersteunt het programma Jong Leren Eten Drenthe kinderopvang en onderwijs. Zodat iedereen bewuster eet. In en buiten school. Een samenwerking tussen GGD Drenthe en IVN. Een actieve workshop over gezonde en duurzame keuzes. Door: K. Meijerink, IVN.

Koploperproject: effectief en duurzaam ondernemen

In een Koploperproject gaan bedrijven onder deskundige begeleiding gedurende een klein jaar samen aan de slag om toekomstbestendig ondernemen concreet te maken. Na een degelijke nulmeting stellen bedrijven een praktisch actieplan op en leren ze beter communiceren over duurzaamheid. In een Koplopersymposium delen ze hun ervaringen en inspireren ze andere ondernemer. Kijk hoe ook jouw organisatie kan verduurzamen! Door: Jaap de Vries.

Gedragsbeïnvloeding. Hoe doe je dat?

Als je slim inspeelt op werkelijke motieven van gedrag (dus niet wat mensen je vertellen) dan kun je je doelgroep aanzetten tot echt gedrag. Door: Peter van Vendeloo, We the people agency.

Energygame

Hernieuwbare energie in Drenthe. Dat betekent nogal wat voor leefomgeving. Speel de Energygame en ga samen in gesprek. Door: Hanzehogeschool Groningen.

Waterstofbus

De provincies in Nederland streven naar volledig emissievrij regionaal busvervoer bij de uitlaat in 2030, of zoveel eerder als mogelijk. Met ingang van de nieuwe dienstregeling in 2018 gaan in Groningen en Drenthe de eerste elektrische waterstof- en accu-bussen rijden. In deze workshop beleef en hoor je meer over deze nieuwe bussen. Door: OV-Bureau en Q-buzz.

Betekeniseconomie

Duurzaam ondernemen gaat verder dan milieuvriendelijk handelen. De betekeniseconomie gaat over de vraag in hoeverre een organisatie op maatschappelijk en individueel niveau betekenis en waarde toevoegt aan een duurzame samenleving waar welzijn voorbij gaat aan pure winst. Doe mee en raak geïnspireerd door een nieuwe manier van ondernemen! Door: Kees Klomp.

Tafelnetwerken: gebiedstafel voor integrale duurzame ontwikkeling

Tafelnetwerken. Als provincie, gemeente, dorp of wijk kun je een 'gebiedstafel' voor integrale duurzame ontwikkeling beginnen. In deze workshop behandelen we een praktisch werkmodel waarmee je gelijk aan de slag kunt en waarmee je gebiedstafel gemakkelijker een rol krijgt in de (lokale) politiek. Door: Noorden Duurzaam.

Eerste hulp bij Duurzame ontwikkeling

Eerste Hulp bij Duurzame Ontwikkeling. Een panelsessie met zowel fysiek als online aanwezige deskundigen, een vervolg op de goed beoordeelde try-out van vorig jaar. Deelnemers stellen vragen, bijvoorbeeld wat mag en wat niet, bij wie moet ik zijn, hoe doe je dit of dat, waar vind ik iets. De deskundigen geven a la minute antwoord in de vorm van korte tips die direct online komen. De Vragen & Tips pagina, waarin we zoveel mogelijk praktijkvragen proberen te vangen, blijft ook na HDDE opvraagbaar. Zie www.noordenduurzaam.nl/mvo-tips voor een voorbeeld. De onderwerpen van dit jaar worden nog bekend gemaakt. Door: Noorden Duurzaam.

Duurzame dorpsvisies

Al jaren stellen dorpen dorpsplannen op om hun visie op de ontwikkeling van het dorp vorm te geven. Bij het maken van een dorpsplan worden alle inwoners zoveel mogelijk betrokken. Hun wensen en ideeën staan centraal. Zowel de fysieke als de sociale kant van leefbaarheid komt aan bod. Maar hoe wordt er gedacht over duurzaamheid? Worden er al visies opgesteld waarin bijvoorbeeld gepleit wordt voor klimaatneutrale starterswoningen en laadpunten voor elektrische auto’s? De vragen die we in deze sessie willen beantwoorden zijn: Wat heeft het dorp nodig om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst? Kunnen dorpen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs? En hoe vertaal je deze doelstelling naar dorpsniveau? Door: BOKD.