Jurycriteria 2019


Voorwaarden voor deelname

 • De inzending bestaat uit een duurzaam, innovatief project, systeem, product, dienst of productieproces.
 • De inzender kan zowel een uitgevoerd, een lopend of een nog uit te voeren project inzenden.
 • De termijn voor het inzenden van het duurzame idee eindigt 9 februari 2019.
 • Het secretariaat stuurt de inzender na ontvangst van de inzending een bevestiging van ontvangst.
 • De inzending bestaat in ieder geval uit het volledige ingevulde deelnameformulier. Het staat de inzender vrij bijlagen toe te voegen aan dit formulier.
 • De deelnemer kan maximaal één inzending sturen.
 • Door inschrijving garandeert de inzender dat de inzending het resultaat is van eigen werk. Is dat niet het geval dan kan de inzender verklaren dat hij/zij toestemming heeft van de rechthebbende om de inzending te exploiteren.
 • Enkel ondernemingen inschreven bij de Kamer van Koophandel met een geldig KVK-nummer kunnen meedingen naar de award van ‘Beste duurzame bedrijf van Drenthe’. Ondernemingen inschreven bij de Kamer van Koophandel voldoen aan de volgende criteria:
   • Levering van goederen en/of diensten
   • Voor de vergoeding wordt meer dan een symbolische vergoeding gevraagd
   • Deelname aan het (normale) economische verkeer

Na het sluiten van de termijn beoordeelt de jury de inzendingen aan de hand van de volgende criteria.


Criteria

De mate waarin de inzending ‘duurzaam’ is. Daarbij weegt de jury mee:

 • De ecologische voetafdruk.
 • De toegepaste grondstoffen.
 • De hoeveelheden grondstoffen.
 • De toepassing van het ‘cradle to cradle’ principe.
 • De eventuele toepassing van ‘bio based’ materialen.
 • De mogelijke emissies naar de omgeving.
 • De eventuele bijdrage aan minder logistieke bewegingen.

De mate waarin de inzending innovatief is. Daarbij weegt de jury mee:

 • Of bewezen technieken in een nieuwe combinatie worden ingezet.
 • Of nieuwe technieken worden toegepast.
 • Of de innovatie mede wordt bepaald door een nieuwe combinatie van partijen.
 • Of de innovatie wordt bereikt door een slimme samenwerking in één of meer ketens.
 • Of en zo ja hoe de indieners samenwerken met andere partijen, zoals andere bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen.
 • Het effect van deze samenwerking op het vernieuwende karakter van de inzending.

De mate waarin de inzending meteen toepasbaar dan wel bewezen toepasbaar is.

De mate waarin de inzending bijdraagt aan de omslag naar een duurzame Drentse economie.

De jury hanteert deze criteria tijdens de volgende selectieprocedure.

Selectieprocedure

 • De juryleden worden ondersteund door de secretaris.
 • De juryleden kunnen individueel of collectief verzoeken om nader advies en bijstand.
 • De juryleden ontvangen de inzendingen uiterlijk een week voordat zij plenair bijeenkomen eind februari.
 • De jury beoordeelt de inzendingen in twee stappen: individueel en vervolgens plenair.
 • Ieder jurylid kiest individueel zijn/haar eigen drie beste ideeën.
 • De jury kiest tijdens de plenaire bijeenkomst vervolgens aan de hand van de individuele keuze van de juryleden de beste drie inzendingen.
 • De jury kiest daarna uit de beste drie inzendingen hét Duurzame Drentse bedrijf 2019.
 • De juryvoorzitter maakt de genomineerde drie beste inzendingen bekend en de winnaar.