Jury en selectiecriteria Duurzame Dates Awards


Je kunt je bedrijf nog aanmelden voor de verkiezing tot 15 september.

De huidige aanmeldingen voor de verkiezing Hét Duurzame Drentse Bedrijf van 2020 blijven gewoon staan en nemen we mee naar de nieuwe datum.

Jury

De jury bestaat uit:

 • Ina Leunge, Limm Recycling (winnaar 2016)
 • Gentia Lokkers, ATB Nederland (winnaar 2014)
 • Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe)
 • Fred de Jong (direkteur IVN)
 • Gerard Lenstra (NOM)
 • Reinder Hoekstra (NMFD)


Voorwaarden voor deelname

 • De inzending bestaat uit een duurzaam, innovatief project, systeem, product, dienst of productieproces.
 • De inzender kan zowel een uitgevoerd, een lopend of een nog uit te voeren project inzenden.
 • De termijn voor het inzenden van het duurzame idee eindigt eind februari 2018.
 • Het secretariaat stuurt de inzender na ontvangst van de inzending een bevestiging van ontvangst.
 • De inzending bestaat in ieder geval uit het volledige ingevulde deelnameformulier. Het staat de inzender vrij bijlagen toe te voegen aan dit formulier.
 • De deelnemer kan maximaal één inzending sturen.
 • Door inschrijving garandeert de inzender dat de inzending het resultaat is van eigen werk. Is dat niet het geval dan kan de inzender verklaren dat hij/zij toestemming heeft van de rechthebbende om de inzending te exploiteren.

Na het sluiten van de termijn beoordeelt de jury de inzendingen aan de hand van de volgende criteria.


Criteria

De mate waarin de inzending ‘duurzaam’ is. Daarbij weegt de jury mee:

 • De ecologische voetafdruk.
 • De toegepaste grondstoffen.
 • De hoeveelheden grondstoffen.
 • De toepassing van het ‘cradle to cradle’ principe.
 • De eventuele toepassing van ‘bio based’ materialen.
 • De mogelijke emissies naar de omgeving.
 • De eventuele bijdrage aan minder logistieke bewegingen.

De mate waarin de inzending innovatief is. Daarbij weegt de jury mee:

 • Of bewezen technieken in een nieuwe combinatie worden ingezet.
 • Of nieuwe technieken worden toegepast.
 • Of de innovatie mede wordt bepaald door een nieuwe combinatie van partijen
 • Of de innovatie wordt bereikt door een slimme samenwerking in de één of meer ketens.
 • Of en zo ja hoe de indieners samenwerken met andere partijen, zoals andere bedrijven,kennis- en onderzoeksinstellingen?
 • Het effect van deze samenwerking op het vernieuwende karakter van de inzending.

De mate waarin de inzending meteen toepasbaar dan wel bewezen toepasbaar is.

De mate waarin de inzending bijdraagt aan de omslag naar een duurzame Drentse economie.

De jury hanteert deze criteria tijdens de volgende selectieprocedure

Selectieprocedure

 • De juryleden worden ondersteund door de secretaris.
 • De juryleden kunnen individueel of collectief verzoeken om nader advies en bijstand.
 • De juryleden ontvangen de inzendingen uiterlijk een week voordat zij plenair bijeenkomen.
 • De jury beoordeelt de twaalf inzendingen in twee stappen: individueel en vervolgens plenair.
 • Ieder jurylid kiest individueel zijn/haar eigen drie beste ideeën.
 • De jury kiest tijdens de plenaire bijeenkomst vervolgens aan de hand van de individuele keuze van de juryleden de beste drie inzendingen.
 • De jury kiest daarna uit de beste drie inzendingen de winnaar.
 • De juryvoorzitter maakt de genomineerde drie beste inzendingen bekend en maak vervolgens de winnaar bekend.