Betekeniseconomie


Duurzaam ondernemen gaat verder dan milieuvriendelijk handelen. De betekeniseconomie gaat over de vraag in hoeverre een organisatie op maatschappelijk en individueel niveau betekenis en waarde toevoegt aan een duurzame samenleving waar welzijn voorbij gaat aan pure winst.

In de workshop tijdens HDDE2018 ging Kees Klomp in op deze nieuwe manier van ondernemen.

Bekijk hier zijn presentatie in PDF (pdf, 4.6 MB).

Kees Klomp Betekeniseconomie HDDE2018