Diepe Ondergrond


De ondergrond heeft veel potenties. De provincie wil dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is. We kunnen de ondergrond bijvoorbeeld gebruiken als energiebron, buffer van energie en opslagplaats van broeikasgassen. Dat helpt doelen voor klimaat en energie te bereiken: het terugdringen van het broeikasgas CO2 en de toename van het gebruik van duurzame energie.

Geothermie

Hoe dieper je de grond in gaat, hoe heter het is. Op kilometers diepte wel honderd graden. Deze warmte kan gebruikt worden voor verwarming van woningen en kassen. Vanaf ongeveer drie kilometer diepte kan er ook elektriciteit mee worden geproduceerd. Aardwarmte is een duurzame bron van energie met geen of nauwelijks CO²-uitstoot.

Warmte- en koude opslag

WKO is een toepassing van bodemenergie. Het is een verzamelnaam van systemen die de bodem of de ondergrond gebruiken als energiebron of als buffer. Er zijn verschillende systemen te onderscheiden:

  • Warmte Koude Opslag systemen
    Het winnen en opslaan van energie (5-25 graden Celcius) tussen 0 en circa 300 meter onder maaiveld. Ook wel genoemd: WKO, ondergrondse energieopslagsystemen,KWO, UTES, bodemwarmtewisselaars.
  • Geothermie systemen
    Het winnen van energie (80-110 graden Celsius) tussen de 1,5 en circa 3 kilometer onder maaiveld. Ook wel genoemd: aardwarmte.
  • Lucht opslag systemen
    Het opslaan van gecomprimeerde lucht in een ondergrondse ruimte (bijv. zoutkoepel) en afhankelijk van de vraag elektriciteit opwekken door middel het laten ontsnappen van lucht uit de zoutkoepel. Ook wel genoemd: Compressed air.

Structuurvisie ondergrond

Bij het maken van plannen voor het gebruik van de ondergrond kiest de provincie Drenthe voor een integrale benadering. Dat betekent dat we ook letten op gevolgen voor onze leefomgeving bovengronds. Provinciale Staten hebben op 16 oktober 2013 de 2e Structuurvisie (pdf, 5.9 MB) ondergrond vastgesteld.

Zoutkoepels

Het beleid van de provincie is dat opslag van gevaarlijk of radioactief afval in zoutkoepels niet mag. De discussie over kernenergie laait weer op. En dus ook de discussie over veilig opbergen van het afval.