Landbouw en bodem


Drenthe heeft van oudsher een grote en sterke landbouwsector. Deze is, relatief gezien, vrij extensief van aard. Ook nu nog is de landbouw de grootste grondgebruiker van Drenthe. Ruim 70% van het oppervlak (152.000 ha) van Drenthe is ervoor in gebruik. Bij het productieproces gebruikt de landbouw de bodem. Ze beïnvloedt de bodem en de rest van haar omgeving. Dat gebeurt zowel positief als negatief. De landbouw moet verduurzamen om de negatieve invloeden te verminderen. Dat gebeurt gelukkig al steeds meer.

In Drenthe zijn we al sinds eind jaren '90 aan het werk om te komen tot een duurzame, extensieve en grondgebonden landbouw. Een landbouw met zo min mogelijk negatief effect op de omgeving. Dit doen we vooral door het verbeteren van verschillende stofkringlopen op de landbouwbedrijven. Hierdoor kunnen de boeren onnodige verliezen naar de omgeving voorkomen.

Voor rundveehouderijbedrijven hebben we projecten als Bedreven Bedrijven Drenthe en Duurzaam boer blijven in Drenthe (pdf, 290 kB) uitgevoerd. Voor de akkerbouw, maar ook voor andere grondgebonden landbouwsectoren, hebben projecten gelopen. Ook deze projecten zijn op het gebied van duurzamer gebruik van de bodem. Zo zorgen we ervoor dat de bodemvruchtbaarheid in stand gehouden kan worden of zelfs verbeterd.

Ook zijn in Drenthe groepen actief die een duurzame akkerbouwketen nastreven. Een voorbeeld hiervan is Stichting Veldleeuwerik, Als provincie hebben we dit mede mogelijk gemaakt.