Bodemsanering


De provincie Drenthe heeft als doelstelling dat vóór 2030 alle ernstige bodemverontreinigingen gesaneerd zijn. U, als particulier kunt ook te maken krijgen met ernstig verontreinigde bodem, bijvoorbeeld bij aan- of verkoop van hun huis of verbouwing of nieuwbouw van hun huis.

Bodemsanering

Vanaf september 2008 is het voor particulieren mogelijk om bij de provincie een aanvraag in te dienen voor het opruimen (saneren) van de verontreinigde grond.

Bij het inschakelen van de provincie voor de sanering dient u in het bezit te zijn van een bodemonderzoekrapport, ook wel “Nader Onderzoek” genoemd, waaruit blijkt hoe ernstig de verontreiniging is en of
deze opgeruimd moet worden. Dit onderzoek dient door een erkend en gecertificeerd bodemadviesbureau uitgevoerd te zijn.

Als blijkt dat de bodem op uw perceel ernstig verontreinigd is, door bijvoorbeeld afval in de bodem of lekkage van olie uit een tank, kunt u in aanmerking komen voor sanering door de provincie. Dit houdt in dat de provincie de uitvoering van deze sanering op zich neemt. Van de eigenaar wordt afhankelijk van de situatie een eigen bijdrage gevraagd in de saneringskosten.

Voorwaarden

Het inschakelen van de provincie kan alleen door de eigenaar of erfgenaam van het perceel worden aangevraagd.

Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling dan is het volgende van belang:

Veroorzaking verontreiniging

 • u bent geen veroorzaker van de verontreiniging: u komt wel in aanmerking
 • u bent veroorzaker maar de verontreiniging dateert van vóór 1975: u komt wel in aanmerking
 • u bent veroorzaker van de verontreiniging: u komt
  niet in aanmerking

Datum aankoop woning

Komt u in aanmerking en heeft u de woning gekocht vóór 1-1-1987: dan moet u maximaal € 5000, bijdragen aan de saneringskosten.

Heeft u de woning na 1-1-1987 gekocht: dan wordt uw bijdrage van € 5000, voor ieder jaar van aankoop na 1987 met € 2000, verhoogd.

De kosten voor het bodemonderzoek zijn afhankelijk van de situatie. Tot het bedrag van € 15.000, zijn deze kosten voor uw rekening.

Zijn de kosten voor de sanering uiteindelijk hoger dan dit bedrag, dan neemt de provincie deze kosten voor haar rekening.

Woning verkregen door erfenis

 • U heeft de woning geërfd van de erflater die veroorzaker is van de verontreiniging en deze verontreiniging is nà 1975 ontstaan: uw bijdrage wordt als volgt berekend:
  75% van de kosten van de sanering en de kosten van
  het bodemonderzoek). Hiervoor geldt echter dat uw
  bijdrage nooit meer dan 75 % van de waarde* van
  het onroerend goed zal zijn.
 • U heeft de woning geërfd van de erflater die veroorzaker is van de verontreiniging en deze verontreiniging is vóór 1975 ontstaan: uw bijdrage wordt als volgt berekend:
  50% van de kosten van de sanering en de kosten van het bodemonderzoek. Hiervoor geldt echter dat uw bijdrage nooit meer dan 50 % van de waarde* van het onroerend goed zal zijn.
 • U heeft de woning geërfd van de erflater die niet veroorzaker is van de verontreiniging: uw bijdrage
  wordt als volgt berekend:
  50 % van de waarde*) van het onroerend goed, en de kosten van het bodemonderzoek. Hiervoor geldt echter dat uw bijdrage nooit meer dan 50 % van de waarde van het onroerend goed zal zijn.

*de waarde = taxatie marktwaarde na sanering

Voorbeeld

U heeft in 1995 een huis gekocht.

Uw bijdrage voor de saneringskosten is dan: € 5000, verhoogd met 8 x € 2000, is € 21.000.


Hierbij komen dan nog de kosten voor het onderzoek, tot maximaal € 15.000.

In totaal kost u de sanering inclusief onderzoek dus maximaal € 36.000.

Zijn de kosten voor de sanering uiteindelijk hoger dan dit bedrag, dan neemt de provincie deze kosten voor haar rekening.

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden in Hoofdstuk 10 van de Bodemnota “Werk maken van eigen bodem”, deel 2.
bodem/publicaties

Als u na het lezen van de eisen voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt u het aanvraagformulier invullen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.