Bodemdaling


In het najaar van 2019 werd bij verschillende woningen in en rondom Nieuw-Amsterdam bodemdaling ontdekt. Dit leidde tot onrust en zorgen bij de inwoners. De gemeente Emmen heeft als eerste aanspreekpunt voor de inwoners direct actie ondernomen en Bouw- en Woningtoezicht ingeschakeld om de gevolgen van bodemdaling aan de woningen, te onderzoeken en veiligheid van woningen te garanderen. Bij acute zorgen rondom gasleidingen, is Enexis direct betrokken.

De veiligheid van onze inwoners, staat voorop. Om de oorzaak van deze bodemdaling te achterhalen, is provincie Drenthe samen met de gemeente Emmen en waterschap Vechtstromen een onderzoekspilot gestart.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fugro en moet uitwijzen wat mogelijke oorzaken van de bodemdaling zijn. De onderzoeksresultaten worden medio maart 2021 verwacht.

Via een klankbordgroep staan we als overheden in contact met de inwoners in het gebied. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, gaan we als gezamenlijke overheden in gesprek over het vervolg.

Meer informatie

Meer informatie over de bodemdaling in en rondom Nieuw-Amsterdam en de veelgestelde vragen zijn te lezen op de website van de gemeente Emmen.