Beleid aardkundige waarden


Drenthe staat bekend om zijn rijke bodemarchief, om zijn aardkundige waarden. De aardkorst geeft belangrijke informatie over de ontstaansgeschiedenis van de wereld, die af te lezen is aan hoogveengebieden, stuwwallen en stuifzandgebieden.

Provinciale beleidsnotitie 'wAARDEvol Drenthe' van kracht

De Stuurgroep Aardkundige Waarden waarin vertegenwoordigd waren gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, de landbouw, het Drents Plateau en de provincie heeft in 2010 een provinciaal beleidsadvies aardkundige waarden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Drenthe met de titel ‘wAARDEvol'.

Dit beleidsadvies is vertaald naar een provinciale beleidsnotitie met de titel ‘waardevol drenthe'. Met deze notitie wordt inhoud en richting aangegeven aan het beleid, door het provinciaal belang te benoemen en specifieke doelstellingen voor Aardkundige waarden te formulieren.

Sinds maart 2011 is de provinciale beleidsnotitie (pdf, 8.3 MB) ‘waardevol drenthe' voor iedereen beschikbaar, ook digitaal.

beleidsnotitie_aw

Sinds de zomer van 2018 is er ook een toelichting (pdf, 4.5 MB) bij de beleidsnotitie beschikbaar.

beleidstoelichting