BOX 1

Wat zien we op een Hoogveen?

Een hoogveen bestaat uit natuur die van regenwater afhankelijk is. De veengroei in hoogveen – afhankelijk van voldoende regenwater – zorgt dat het plantendek zich langzaamaan boven de omgeving verheft. In dit systeem is de neerslag groter is dan de verdamping

Hoogvenen hebben een enigszins bolstaand, kleddernat centrum. In het veenmostapijt komen

slenken voor tussen lage veenbulten en hier en daar kleine veenmeertjes. Juist hier in het centrum van het Bargerveen begint de hoogveenvorming met een nieuwe fase in de ontwikkeling en krijgen veenmossen de kans zich weer uit te breiden.

Dwarsdoorsnede

Dwarsdoorsnede hoogveen, Dr. André M. Jansen

Blokdiagram 1

Blokdiagram 2

Blokdiagram 3

Actuele en toekomstige situatie rond het Bargerveen