Aardbevingen door gaswinning


Aardbevingen in Drenthe

Door de gaswinning uit de grond kunnen aardbevingen optreden. Vooral de aardbevingen in Groningen zijn de laatste jaren in het nieuws geweest. Maar ook in Drenthe komt zo nu en dan een aardbeving voor. De gasvelden in Drenthe zijn ‘kleine gasvelden’. Dat wil zeggen dat ze vele, vele malen kleiner zijn dan het Groningen gasveld. Daarom komen de trillingen in Drenthe veel minder vaak voor dan in Groningen. Ook hebben ze ook meestal een kleinere intensiteit.

De kans op een trilling hangt voor een deel af van de aard van het gasveld. Er zijn gasvelden die nog nooit getrild hebben. De kans op schade hangt niet alleen af van de grootte van een trilling. De bodem waarop gebouwd is, het soort bouwwerk en de staat waarin het gebouw verkeert, spelen ook een rol.

Hoewel trillingen nog steeds voor kunnen komen, zal de sterkte en de frequentie minder worden. De meeste Drentse gasvelden zijn bijna leeg en de ondergrond wordt dus langzamerhand weer stabiel.

Schadeafhandeling

Bij schadeafhandeling wordt op dit moment verschil gemaakt tussen schade als gevolg van een beving in het Groningengasveld (en de daarmee verbonden gasopslag Norg) en schade door een beving van een van de kleine velden.

Mocht er een aardbeving in een van de kleine (Drentse) gasvelden optreden en heeft u als gevolg daarvan schade kunt u die op deze manier melden:

 • Online via landelijkloketmijnbouwschade.nl
 • Telefonisch: (088) 042 42 70 (Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Schriftelijk:
  Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Bezuidenhoutseweg 73
  2594 AC Den Haag

Heeft u schade en denkt u dat dit komt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag in Norg? Bewoners en ondernemers kunnen een aanvraag voor schadevergoeding doen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Dit kan als volgt:

Het bezoekadres van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is:

Techniekweg 1
9601 MD Hoogezand

Nadere contactgegevens van de TCMG kunt u vinden op: https://schadedoormijnbouw.nl/contact

Hoe het proces na het melden van schade bij de TCMG loopt, leest u onder: https://schadedoormijnbouw.nl/thema/hoe-werkt-het.

De rol van de provincie

De provincie Drenthe heeft zich ingezet voor één landelijke regeling voor de afhandeling van schade als gevolg van alle mijnbouwactiviteiten. Hieraan wordt momenteel gewerkt. Daarnaast kan de provincie door haar adviesrecht bij gaswinning zoveel mogelijk opkomen voor de belangen van haar inwoners. Bijvoorbeeld door aan te dringen op het uitvoeren van een zogenaamde bouwkundige vooropname, voordat gaswinning begint.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de provincie Drenthe.

Meer (algemene) informatie

 • Informatie over bemiddeling bij schadeafhandeling vindt u op de website van de Technische commissie bodembeweging, de Tcbb, tcbb.nl/
 • Uitgebreide achtergrond informatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt u op de website: http://www.nlog.nl/ onder ‘Mijnbouweffecten’ > ‘geïnduceerde seismiciteit’.
 • Op de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) vindt u eveneens verschillende soorten informatie over aardbevingen: https://www.knmi.nl/ onder ‘Aardbevingen in Nederland’.
 • De NAM site https://www.nam.nl/ onder ‘Feiten en cijfers’ > ‘Interactieve kaart’ geeft een overzicht van alle (door het KNMI) geregistreerde bevingen in Groningen en Drenthe sinds 1986.