Aardbevingen door gaswinning


Naar aanleiding van recente aardbevingen in Groningen zijn er regelmatig vragen van burgers of daar in Drenthe ook sprake van kan zijn. In het recente verleden is duidelijk geworden dat aardtrillingen ten gevolge van gasonttrekking ook in Drenthe kunnen voorkomen.

De kans dat deze ook in de nabije toekomst in Drenthe kunnen voorkomen kan nooit uitgesloten worden, maar is volgens recent onderzoek van TNO aanzienlijk geringer dan in het Groningen gasveld.

Bovendien is de kans op aardtrillingen in het ene gebied anders dan in het andere. In het algemeen zien we dat recent aardtrillingen met een grotere intensiteit in het Groningen gasveld voorkomen. In de ‘kleine gasvelden’ in Drenthe hebben veelal trillingen plaatsgevonden met een lagere intensiteit en kleinere kans op schade. Ook komen hier aanzienlijk minder trillingen voor.

Schadeafhandeling

Schade kunt u melden bij:

  • Online via www.landelijkloketmijnbouwschade.nl.
  • Telefonisch: 088 – 042 42 70 (Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  • Schriftelijk: Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Informatie over bemiddeling bij schadeafhandeling vindt u op de website van de Technische Commissie Bodembeweging, de TCbb. Het Centrum Veilig Wonen neemt alleen meldingen van bewoners van de provincie Groningen in behandeling, hier kunt u als inwoner van Drenthe dus niet terecht.

Meer informatie

Uitgebreide achtergrondinformatie van het Ministerie van Economische Zaken vindt u op de website:http://www.nlog.nl/ in het menu bij het onderwerp Bodembeweging.

Ook het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) verstrekt in formatie aan een breed publiek over aardbevingen en aanverwante verschijnselen. Zie http://www.knmi.nl/seismologie/

Voor vragen kunt u ook  contact opnemen met de provincie Drenthe.