Aardbevingen in Drenthe


Aardbevingen door gaswinning

Door de gaswinning uit de diepe ondergrond kunnen aardbevingen optreden. Vooral de aardbevingen in Groningen zijn de laatste jaren in het nieuws geweest. Maar ook in Drenthe komt zo nu en dan een aardbeving voor. De gasvelden in Drenthe zijn ‘kleine gasvelden’. Dat wil zeggen dat ze vele, vele malen kleiner zijn dan het Groningen gasveld. Daarom komen de trillingen in Drenthe veel minder vaak voor dan in Groningen. Ook hebben ze ook meestal een kleinere intensiteit.

De kans op een trilling hangt voor een deel af van de aard van het gasveld. Er zijn gasvelden die nog nooit getrild hebben. De kans op schade hangt niet alleen af van de grootte van een trilling. De bodem waarop gebouwd is, het soort bouwwerk en de staat waarin het gebouw verkeert, spelen ook een rol.

Hoewel trillingen nog steeds voor kunnen komen, zal de sterkte en de frequentie minder worden. De meeste Drentse gasvelden zijn bijna leeg en de ondergrond wordt dus langzamerhand weer stabiel.

Schadeafhandeling

Bij schadeafhandeling wordt op dit moment verschil gemaakt tussen schade als gevolg van een beving in het Groningengasveld (en de daarmee verbonden gasopslag Norg) en schade door een beving van een van de kleine velden of door andere mijnbouwactiviteiten.

In de infographic staat waar u uw schade het beste kunt melden en in welke gevallen dat kan. Zo komt uw melding direct bij de juiste organisatie terecht. Zij kan uw schade dan zo snel mogelijk behandelen.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie. Het tekstalternatief is te lezen onder deze afbeelding.

Heeft uw pand schade en denkt u dat dit komt door mijnbouwactiviteiten? U kunt dan als particulier of kleine ondernemer uw melding doen bij de Commissie Mijnbouwschade, Postbus 965, 6040 AZ Roermond. Schade melden kan rechtstreeks online en u kunt ook contact opnemen via het contactformulier of telefonisch 088 042 42 70 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Deze landelijke commissie is onafhankelijk en u kunt ook contact opnemen voor advies of hulp bij het melden van schade aan uw gebouw. Op de website staan nadere gegevens zoals de uitleg van begrippen en de stappen die gezet worden bij de schadeafhandeling. Als u geen particulier of kleine ondernemer bent, dan dient u schade rechtstreeks te melden bij de mijnbouwonderneming.

Heeft u schade en denkt u dat dit komt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag in Norg? Bewoners en ondernemers kunnen een aanvraag voor schadevergoeding doen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), Cascadeplein 10 (alleen op afspraak)
9726 AD Groningen. Postadres: antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle.

Schade melden kan online of telefonisch 0800 444 41 11 (maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur). Op de website vindt u nadere contactgegevens en hoe het proces na het melden van de schade loopt.

De rol van de provincie

De provincie Drenthe heeft zich ingezet voor één landelijke regeling voor de afhandeling van schade als gevolg van alle mijnbouwactiviteiten. Daarnaast kan de provincie door haar adviesrecht bij gaswinning zoveel mogelijk opkomen voor de belangen van haar inwoners. Bijvoorbeeld door aan te dringen op het plaatsen van voldoende meters om het verband te kunnen leggen tussen aardbeving en eventuele schade.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de provincie Drenthe.

Meer (algemene) informatie

  • Voor onafhankelijke informatie en advies over mijnbouwschade kunt u terecht bij de Technische commissie bodembeweging, de Tcbb.
  • Uitgebreide achtergrond informatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt u op de website: http://www.nlog.nl/ onder ‘Mijnbouweffecten’ > ‘geïnduceerde seismiciteit’.
  • Op de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) vindt u eveneens verschillende soorten informatie over aardbevingen.
  • De website van de NAM geeft een overzicht van alle (door het KNMI) geregistreerde bevingen in Groningen en Drenthe sinds 1986.