Impuls voor ruimtelijke kwaliteit Bendienplein Emmen


Vanuit de regeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 heeft de provincie Drenthe een subsidie van € 125.000 euro toegekend aan het herontwikkelingsproject ‘Bendienplein’ in Emmen. Met deze subsidie wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de directe omgeving van het Bendienplein en de kop van de spoorzone.

Het project biedt een oplossing voor een langdurig ongewenste situatie. De bestaande bebouwing is sterk verouderd en aan het verpauperen. Ondanks verschillende pogingen om de locatie te ontwikkelen, is dat om verschillende redenen nog niet gelukt.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe is van groot belang voor de leefbaarheid. Daarom hebben Provinciale Staten van Drenthe eind vorig jaar de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. Om het plan aan het Bendienplein alsnog te realiseren, is een provinciale subsidie op z’n plaats.”

Bendienplein in Emmen

Er worden 7 grondgebonden woningen en 6 appartementen in de jaren dertig stijl gerealiseerd. Bij de uitvoering van het plan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met circulariteit en de inzet van leerervaringsplekken.