Aanjagers de boer op voor samenwerking natuurinclusieve landbouw


Marry Brink en Frank ter Beke gaan het komend half jaar als aanjagers in zeven Drentse gebieden op zoek naar mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Hierdoor worden in deze gebieden concrete projecten aangedragen die bijdragen aan een gezonde bodem en meer bio- en landschappelijke diversiteit in Drenthe. De aanjagers werken voor de Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit (Agenda BBB) en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.

Vanuit de Agenda BBB en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw worden ondernemers gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor biodiversiteit in de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan bedrijven die gebruik maken van kruidenrijk grasland, ervaring hebben met een rijk bodemleven en het beheren van natuurvriendelijke bermen. De aanjagers gaan nu de samenwerking tussen landeigenaren en boeren stimuleren, waardoor er meer stappen gezet kunnen worden.

De zeven kansrijke gebieden zijn: Esdorpenlandschap Norg en omgeving (NW-Drenthe), Koekange – Ruinerwold (ZW-Drenthe), Weerdinge – Ees (Zuidelijk deel Hondsrug), Roden – Leekstermeer (Noord-Drenthe), Nijeveen – Kolderveen (ZW-Drenthe), Mantinge en Balinge – Oude diep en het Drentsche Aa-gebied.

Regionale biodiversiteit

Met de beoogde samenwerking tussen boeren en landeigenaren krijgt de regionale biodiversiteit een impuls. In gesprekken verkennen de aanjagers welke kansen er zijn met bijvoorbeeld een terreinbeheerder, andere grondeigenaren en naburige collegaboeren in het gebied. Ook richten de aanjagers zich op innovatieve ideeën die helpen om natuurinclusieve landbouw betaalbaar en haalbaar te maken.De aanjagers brengen daarvoor initiatiefnemers bij elkaar en ondersteunen hen om tot goede plannen en doelen te komen. Op basis van die plannen, die rond de zomer klaar moeten zijn, vindt een verdere uitwerking plaats.

Marry Brink-Veerman

Mijn naam is Marry Brink-Veerman, samen met mijn man heb ik een melkveebedrijf in Nietap. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren bestuurlijk actief geweest en heb ik o.a. gewerkt als buitendienst adviseur bij FrieslandCampina en als project medewerker bij Collectief Groningen West.
In deze tijd waar we als landbouw steeds meer stappen moeten zetten om duurzamer te werken en moeten kijken hoe we de biodiversiteit kunnen verhogen, biedt het project Boer Burger en Biodiversiteit kansen.

De komende maanden ga ik op pad om in de “kansrijke gebieden” met boeren en andere grondeigenaren in gesprek te gaan, welke kansen en ideeën er zijn om samen werk te maken van o.a. een gezondere bodem en meer biodiversiteit en landschappelijke diversiteit in het gebied.

Frank ter Beke

Mijn naam is Frank ter Beke, woonachtig in Balinge Midden Drenthe. Ik ben ruim 35 jaar actief in Drenthe en omgeving in technische advisering en begeleiding van akkerbouwbedrijven met als specialiteit, de aardappelteelt in al haar aspecten. Eerst bij Delphy, later bij Agrifirm de laatste 10 jaar als zelfstandige.

In de veranderende maatschappij vind ik het een uitdaging om zelf met jullie aan de basis te staan om de biodiversiteit op onze bedrijven en de omgeving weer te vergroten.

Graag wil ik met u en ook juist samen met uw collega’s alle mogelijkheden inventariseren binnen het karakter van uw bedrijf en ook zeker de streek. Dit om de komende jaren te testen, te onderzoeken en uit te voeren wat mogelijk is. De keuze is aan jullie!


De Agenda BBB is een samenwerking tussen LTO Noord, Agrarische Natuur Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten en wordt ondersteund door de provincie Drenthe.

Doel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw is om in de drie noordelijke provincies samen met alle betrokken partijen en in een gebiedsgerichte aanpak te komen tot een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, aan een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland.