Find Your Sheep: Met sensoren de schaapskudde vinden


De Drentse schaapskuddes helpen met het in stand houden van de heidevelden. Maar hoe is de kudde te vinden? ’s Avonds is dat makkelijk want dan staan de schapen in de schaapskooi. Maar overdag gaan de kuddes onder begeleiding van de herder en zijn hond de hei op.

Findyoursheep05

In opdracht van de provincie Drenthe heeft een groepje studenten van de ICT Academie in Hoogeveen, samen met het bedrijf Nidaros, een toepassing bedacht om het Drents Internet der Dingen Initiatief (DIDI) te gebruiken. Met deze toepassing laten zij zien hoe slimme innovatie kan worden ingezet om een typisch Drents symbool dichterbij de toerist te brengen.

Eén van de schapen draagt een sensor en verstuurt om de 3 minuten via het radiosignaal coördinaten die aangeven waar het schaap is. In heel Drenthe staan antennes, de zogenaamde Gateways, die dit signaal opvangen. Deze Gateways zijn verbonden met internet en sturen de coördinaten van de sensor door naar de server van het LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) netwerk. Het Find Your Sheep project haalt de coördinaten op en zet deze data in een ‘eigen’ database. Een webserver haalt de data op en een webapplicatie laat om de 3 minuten de meest recente locatie zien op een kaart zodat het schaap gevonden kan worden.

Gedeputeerde Henk Brink heeft vandaag tijdens de bijeenkomst het belang van DIDI voor het Drentse bedrijfsleven, onderwijs en overheid toegelicht.

Wat is LoRaWan?

LoRaWAN is een telecommunicatienetwerk geschikt voor lange afstanden waarbij het om geringe data gaat. De technologie wordt gebruikt voor machine-to-machinecommunicatie, beter bekend als Internet of Things (IoT). De data wordt verzonden over de radiofrequentie. Grote voordelen ten opzichte van andere datanetwerken als 3G, 4G zijn de relatief lage kosten, de lange batterijduur van de sensoren en zoals eerder gemeld de langeafstand communicatie.

Door het plaatsen van beeldschermen met internettoegang bij plaatselijke hotels, horeca, bezoekerscentra en schaapskooien kunnen bezoekers zien waar de kudde zich bevindt. De volgende uitdaging voor studenten van de ICT Academie is een app voor professioneel gebruik. Deze app voor schaapsherders en andere terreinbeheerders kan onder meer het begrazingspatroon laten zien.

Toelichting

Find Your Sheep is onderdeel van het Europese project LIKE! Dit is bedoeld om de digitale innovatiecultuur te stimuleren. Het gebruik van LoRaWAN is een goed voorbeeld van investeren in slimme innovatie en biedt oplossingen voor vraagstukken van diverse aard. De provincie Drenthe onderschrijft de noodzaak van toekomstgerichte innovatie en biedt ondernemers en startups daarom de mogelijkheid om met het netwerk te experimenteren.


Interreg North Sea Region - Like!
ICT Academie - Stichting IT Dynamic