Provincie Drenthe investeert in slimme maakbedrijven


Provincie Drenthe investeert € 1 miljoen in de maakindustrie van de toekomst. Ondernemers die hun bedrijf slimmer en schoner willen maken en die hun ervaringen met andere bedrijven willen delen, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken. De eerste aanvraagperiode start op 1 oktober 2019.

Drenthe is op zoek naar goede voorbeelden voor de fabriek van de toekomst. Die voorbeeldbedrijven moeten andere mkb’ers inspireren om hun bedrijf ook slimmer en schoner in te richten. Gedeputeerde Henk Brink: “Veel bedrijven weten dat ze in moeten spelen op nieuwe ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en de energietransitie om de concurrentie het hoofd te blijven bieden. Maar waar moet je beginnen, welke investeringen kun je het beste doen en welke apparatuur is het meest geschikt? Dat zijn vragen waar ondernemers mee worstelen. En van wie kunnen ze dan beter adviezen krijgen dan van andere ondernemers? Met deze subsidieregeling hopen we de drempel te verlagen voor de bedrijven die hierin het voortouw willen nemen.”

De subsidieregeling is bedoeld voor maakbedrijven die investeren in het slimmer maken van hun productieprocessen en ook aandacht besteden aan duurzaamheid. Daarnaast moet het bedrijf ook laten zien welke activiteiten het onderneemt om kennis te delen met andere mkb’ers en eventueel ook met kennis- en onderwijsinstellingen. De demonstratiebedrijven kunnen 50% subsidie krijgen op investeringen tot een maximum van 200.000 euro per bedrijf.

De subsidieregeling gaat op 1 oktober 2019 van start en loopt tot en met 31 maart 2020 of tot het budget is uitgeput. Een deskundige adviescommissie toetst de ingediende aanvragen op aard en omvang van de demonstratieactiviteiten en op de ‘slimheid’ van de gedemonstreerde processen en technieken.