Samen werken aan Drenthe 4.0


Werkbezoek minister Eric Wiebes in teken van economie en werkgelegenheid

Vandaag bracht minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een werkbezoek aan de provincie Drenthe. Dit werkbezoek stond in het teken van economie en nieuwe werkgelegenheid. In Emmen werd een bezoek gebracht aan EMMTEC Services en in Coevorden werd de minister ontvangen bij Intergas.

In Emmen werd gesproken over het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0. Als gevolg van het gasbesluit dreigen in Drenthe 7000 banen te verdwijnen. Een coalitie van regionale stakeholders, waaronder Attero, RENDO, NAM, Drenthe College, de gemeenten Assen en Emmen en de provincie Drenthe hebben gezamenlijk gewerkt aan een aanpak om dit verlies van werkgelegenheid het hoofd te bieden. Dit plan – Drenthe 4.0 - focust op (nieuwe) werkgelegenheid en verduurzaming van de energievoorziening.

Gedeputeerde Henk Brink: “Drenthe wordt hard geraakt door het besluit te stoppen met gaswinning. In Drenthe dreigen duizenden banen te verdwijnen. Samen met onze partners in de regio én samen met het Rijk willen wij kijken hoe we zorgen voor vervangende en nieuwe werkgelegenheid. Ik ben blij dat minister Wiebes vandaag in Drenthe is en heeft aangegeven dat hij ziet wat het gasbesluit betekent voor Drenthe en dat hij bereid is de ontwikkelingen die er zijn te ondersteunen.”

Drenthe 4.0: Voortbouwen op de energie van Drenthe

Het plan biedt oplossingen als opleiding en omscholing van personeel, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken en hergebruik van de fysieke gasinfrastructuur. “In Drenthe zijn al tal van groene energie-initiatieven. Gezien ons verleden als energieproducent van Nederland – na turf, olie en gas – willen wij verder bouwen op de aanwezige kennis en infrastructuur die hier voorhanden is. Deze ontwikkeling past dus ook gewoon heel goed bij Drenthe”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

GZI Next

Een van de onderdelen van het plan Drenthe 4.0 is hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de herontwikkeling van de GZI (gasontzwavelingsinstallatie) in Emmen. Directeur Hendrik van der Ploeg van EMMTEC sprak tijdens het bezoek over het project GZI-Next in relatie tot het industriecluster EMMTEC en perspectief voor ‘grote energiegebruikers’. Dit werd aangevuld door NAM over hergebruik van gasinfrastructuur met als voorbeeld herontwikkeling van GZI (gasontzwaveling) Emmen tot groene energiehub.

Intergas

Bij Intergas Verwarming in Coevorden werd een toelichting gegeven op het economisch programma Dutch Techzone (DTZ), waarna een gesprek volgde over de energietransitie als gevolg van het gasbesluit. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding bij Intergas.

2019-15 Foto bij persbericht Samen werken aan Drenthe 4.0