Strokenteelt komt terug in verbeterd en duurzaam jasje


Door schaalvergroting is een monocultuur in de landbouw ontstaan: een perceel met één soort gewas. De laatste jaren lijkt er echter een verschuiving gaande. Door de duurzame aspecten van strokenteelt onderzoeken langzaamaan steeds meer boeren deze vorm van akkerbouw. Bij deze manier van telen worden meerdere gewassen afwisselend op lange, smalle stroken verbouwd – en dat binnen één perceel. Binnen deze stroken wordt vaak ook weer mengteelt toegepast. Maar wat moeten we ons hierbij voorstellen en wat maakt deze vormen zo duurzaam? En wat levert het de boer zelf eigenlijk op?

Kees Sijbenga van biologisch dynamische boerderij de Dennenhoeve in Hooghalen is een van de boeren die de overstap naar strokenteelt heeft gemaakt. In de onderstaande video legt hij in het kort uit wat strokenteelt en mengteelt inhoudt en geeft hij een kijkje in zijn pluimvee en akkerbouwbedrijf.

Hogere lat dan vroeger

Vroeger werd een wildgroei aan gewassen door elkaar heen verbouwd. In feite is strokenteelt dus een ouderwetse vorm van akkerbouw. Kees: “Vroeger bemestte men heel anders, dan werd er gewoon bemest met paard en wagen en dan groeiden de gewassen. De afwisseling van de gewassen gaf een positief effect op ziekten. Tegenwoordig ligt de lat veel hoger. Elk gewas moet maximaal en optimaal groeien. Of iets daar tussenin. Het is een stukje topsport geworden voor zowel de boer als de plant die daar moet groeien.”

Overstap naar strokenteelt

Een groot deel van de weide- en akkervogels en insecten dreigen te verdwijnen. En het bodemleven verdord steeds verder. Niet voor niets staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Door strokenteelt neemt de biodiversiteit met grote stappen toe. En dat ziet ook Kees: “Die smalle strookjes leken mij in het begin lang niet alles. Maar ik was heel gauw om. Door een cursus die via de Universiteit van Wageningen werd verzorgd, kreeg ik andere ideeën en inzichten. Het grootste voordeel zag ik in de biodiversiteit die flink toeneemt door de verschillende gewassen, waardoor je minder kans hebt op ziektes en bijvoorbeeld luizenplagen.”

Elk gewas moet maximaal en optimaal groeien. Of iets daar tussenin. Het is een stukje topsport geworden voor zowel de boer als de plant die daar moet groeien.

Duurzame oplossingen

“Hoe meer gewassen en hoe smaller de stroken, hoe beter de biodiversiteit en het effect van de stroken is. Het moet natuurlijk wel werkbaar blijven. Voor het zaaien en onkruidvrij maken, het eggen en schoffelen is zes meter voor mij een goede werkbreedte. Dit is ook nog prima voor de biodiversiteit en de afwisseling van de beestjes en insecten. Wij gebruiken geen chemie. Dus op deze manier kan ik op een natuurlijke manier bestrijden: de goede insecten bestrijden de nadelige insecten.” vertelt Kees. Binnen zijn stroken past hij ook mengteelt toe. Daarbij zet hij een vlinderbloemige en een graangewas in één strook. En omdat graan altijd stikstof nodig heeft om te groeien en de vlinderbloemige deze bindt, vindt daar een goede samenwerking plaats. En omdat hier minder meststoffen voor nodig zijn, is dit voor het milieu weer heel gunstig.

Kringloop binnen het bedrijf

Boerderij de Dennenhoeve heeft naast akkerbouw ook pluimvee. Sinds 2007 zijn ze al biologisch en sinds een paar jaar zijn ze omgeschakeld naar biologisch dynamisch. Kees: “Wij zijn biologisch dynamisch en hebben er legkippen bij. Onderdeel hiervan is dat ik de helft van het voer uit mijn eigen bedrijf moet halen; dus zelf moet verbouwen. Strokenteelt past daar heel goed bij. Het is misschien ouderwetse bedrijfsvoering, maar aan de andere kant is het ook heel hip en van deze tijd. De rest van het voer kopen we zoveel mogelijk lokaal in, dat is in mijn eigen ogen beter want dan zijn we van heel wat verkeer af. In deze tijd moeten we toch zoveel mogelijk kijken of dingen anders en duurzamer ingevuld kunnen worden.”

Het is misschien ouderwetse bedrijfsvoering, maar aan de andere kant is het ook heel hip en van deze tijd.

Duurzaam omgaan met grond

Hoewel strokenteelt een goede oplossing lijkt voor het verduurzamen van de landbouw, wordt er nog vaak met scheve ogen naar gekeken. Kees: “Men heeft gewoon een keuze gemaakt; graan, zetmeel, vee et cetera. En dat is ook wel logisch. Als je een of twee gewassen hebt, dan kun je je daar op richten en daar al je kennis in opdoen. Je richt je werktuigen er ook op in. Maar het heeft wel zijn weerslag op de biodiversiteit en het milieu. Je belast je grond één richting op. En daar moeten weer allerlei kunstgrepen voor gedaan worden. Dan is het goed om te kijken of het ook op een andere manier kan. En dan is strokenteelt wel een hele goede, bovendien is het heel goed werkbaar.”


Locatie:

Hooghalen

DiT is

Kees Sijbenga

Lees ook