Poultry and research innovation centre (PRIC)


Het Gezondheidscentrum voor Pluimvee uit Emmen heeft onder de naam Poultry and Research Innovation Centre (PRIC) een proeftuin opgezet die functioneert als een onafhankelijk kenniscentrum voor de gehele keten in de pluimveehouderij: voor veehouders, broederijen, voerleveranciers en slachterijen. In dit kenniscentrum wordt de kennis van toeleveranciers, universiteiten, hogescholen en eindgebruikers gebundeld om te komen tot innovatieve producten.

Doel

Doel is om binnen het PRIC testfaciliteiten te bieden rondom de darmgezondheid van pluimvee. De verwachting is dat reguliere pluimvee geneeskunde - die afhankelijk is van het gebruik van antibiotica- verdwijnt. Het maakt plaats voor een andere aanpak, die gericht is op de opfok van gezonde, robuuste dieren in plaats van het genezen van zieke dieren.

Inhoud

De proeven die bij Poultry Research and Innovation Centre gedaan worden  leiden tot nieuwe inzichten en producten voor de pluimveesector. Bijvoorbeeld op het gebied van voer, voersupplementen, drinkwateradditieven en houderijconcepten. De ondernemers uit de verschillende schakels van de pluimveeketen zullen op het gebied van duurzame veehouderij, efficiënt gebruik van grondstoffen en rentabiliteit voordeel gaan halen.

Het MKB en kennisinstellingen in de pluimveesector krijgen de mogelijkheid om in de laagdrempelige proeffaciliteit van het PRIC onderzoek te doen. Het  testen van innovatieve producten zal meerwaarde opleveren. Voorst is er de mogelijkheid om studenten op te leiden tot professionals die de pluimveesector in de toekomst verder brengen.

Resultaten

Het concrete resultaat van dit project is in de eerste plaats een unieke proeftuin in Emmen die ondernemers uit Noord-Nederland de kans biedt om praktijktests uit te voeren waarmee zij hun innovaties kunnen valoriseren en die marktintroductie van producten bevordert en versnelt.

Het PRIC draagt hierbij aan maatschappelijk thema’s zoals: duurzaamheid, dierwelzijn en voedselveiligheid.

Looptijd

Januari 2017 tot juli 2018

Website

http://www.gvp-emmen.nl/