Plant Value: Meer halen uit groen


Het project Plant Value draagt bij aan de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame akkerbouw en tuinbouw door totale verwaarding van de plant. Het project ondersteunt daarbij de omslag van Noord-Nederland naar een Biobased Economy en toekomstgerichte landbouw. Het project is met POP3 innovatiesubsidie van de Europese Unie en de provincie Drenthe tot stand gekomen.

Waardepiramide

Het grootste deel van de land- en tuinbouwsector produceert voedsel voor mens en dier. Dit is het onderdeel Food en Feed in de waardepiramide (zie onderstaande figuur). Het project Plant Value mikt op de bovenste laag, namelijk inhoudstoffen uit planten. Hierin kunnen werkzame stoffen zitten, die interessant zijn voor diverse toepassingen en markten. Denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische of de cosmetische industrie. Dit kunnen ook stoffen met een medicinale werking zijn, kleurstoffen, of geur- en smaakstoffen voor bijvoorbeeld parfums. Ook bepaalde soorten gewasbeschermingsmiddelen kunnen uit planten gewonnen worden.

waardepiramide

Partners van Plant Value

Het Hilbrands Laboratorium (HLB) trekt het project Plant Value. Er wordt samengewerkt met Cees Ruhe (glastuinder in Erica), Ecostyle uit Oosterwolde, het Louis Bolk Instituut en Bioclear Earth (Waarde creëren met de kracht van de natuur).

De vier onderdelen van Plant Value

Eerst wordt de keuze gemaakt voor kansrijke gewassen en teelten. In de tweede fase komt het kleinschalig testen en ontwikkelen van innovaties in de praktijk. Elk onderdeel richt zich op een ander aspect van planten en plantinhoudstoffen. Te weten:

  • Optimaliseren van de opbrengst van plantinhoudstoffen uit gewassen. Hier wordt gekeken naar de teelt van gewassen en onder verschillende (Veenkoloniale) omstandigheden.
  • Ontwikkelen van plantinhoudstoffen tot natuurlijke biociden.
  • Verwaarden van gewasresten en andere reststromen die gebruikt kunnen worden voor verdere verwaarding en sluiten van kringlopen.
  • Kansen voor plantaardige stoffen uit kruiden voor gezonde voeding en medicijnen