Landbouwcongres: Van boer naar bord en bloemenvaas


Kom tijdens de Dutch Agri Food Week naar hét landbouwcongres op 12 oktober 2018! In Drenthe zetten we in op kringlooplandbouw, duurzaamheid en innovatie. Hoe kunnen we gezamenlijk en in de gehele keten inzetten op een toekomstgerichte landbouw? Met dagvoorzitter Eline Vedder, gastsprekers van o.a LNV én verdiepende sessies over smart farming, bodem, energie, biodiversiteit en meer! Maak kennis met ondernemers en projectinitiatieven op de inspiratiemarkt en win advies in over subsidiemogelijkheden. Een mooie gelegenheid om nieuwe inzichten en contacten op te doen!

Datum: 12 oktober 2018
Tijd: 13.30 - 21.00 uur
Locatie: Provinciehuis Assen

Programma

Doorlopend

Inspiratiemarkt

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Welkom door gedeputeerde Henk Jumelet
14.15 uur Presentatie kringlooplandbouw
14.35 uur Johan Russchen, Avebe over eiwittransitie
15.00 uur Workshopronde 1
15.45 uur Pauze
16.00 uur Workshopronde 2
16.45 uur Afsluiting middagprogramma
17.00 uur

Meet & Greet diner en inloop avondprogramma

18.00 uur

Start avondprogramma door gedeputeerde Henk Jumelet

18.15 uur

Presentatie Hopteelt Veenhuizen door Henk Timmerman van Maallust

18.45 uur

Workshopronde 3

19.30 uur

Pauze

19.45 uur

Workshopronde 4

20.30 uur

Presentatie insectencentrum Wadudu door Janmar Katoele

21.00 uur

Afsluiting & borrel

Workshops ronde 1&2

Workshop Van Bodem naar gezonde melk door Wim Jaspers (Sectormanager Veehouderij bij Van Iperen BV)
Meer te weten komen over de rol van bodem in het ruwvoerproces; hoe heeft de bodem impact via bemesting, gewas, kuilmanagement, de koe en uiteindelijk de melk? Kom dan naar deze workshop.

Innovatieve bollenteelt en tagetes door Dirk Osinga
Wil je leren hoe de bollenteelt kan innoveren en verduurzamen en wat je op je bedrijf kan doen met tagetes? Kom dan naar de workshop innovatieve bollenteelt en tagetes.

Energygame door de Hanze Hogeschool
Hoe gaan we in Drenthe aan de duurzame energievraag voldoen en welke rol kan de landbouw hierin hebben? Speel de energygame, wees zelf regisseur in het landschap en ga de discussie aan!

Prolander
Wat kan Prolander voor boeren beteken en wat kunnen we leren van de kavelruil in Zeijen? Kom meer te weten tijdens de workshop door Prolander.

Van kip tot vork: veilig, duurzaam en diervriendelijk door Heijs en WUR
Heijs, hét innovatieve pluimveeverwerkingsbedrijf. Inspiratie, ideeën en tips op doen, kom naar hun workshop!

Duurzaamheidsplannen melkveehouderij door Mirjam Balkema en Frank Verhoeven
Hoe kun je verduurzamen als melkveehouder en wat heb je daaraan? Kom meer te weten over de duurzaamheidsplannen van provincie Drenthe & natuurorganisaties en de daaraan gekoppelde beloningsregeling en misschien blijkt het wel wat voor jou te zijn!

Smart farming door Nicole Bartelds (de databoerin)
Wil je meer te weten komen over de trends op het gebied van smart farming en een kans zien om dé databoerin te ondervragen? Kom dan naar de workshops van Nicole Bartelds!

Workshops ronde 3 en 4

Biodiversiteit door het AND
Wil jij erachter komen wat biodiversiteit voor jou kan doen en hoe je deze kan vergroten op je bedrijf? Kom dan naar de workshop van het AND

Duurzaam glashelder door Cees Ruhé
Meer weten over hoe jij als glastuinbouwbedrijf je emissies kan verlagen en wat het project duurzaam glashelder inhoudt? Kom dan naar de workshop Duurzaam glashelder!

Bodem door het HLB
Wil jij een sample van je bodem laten testen, zodat je erachter kan komen wat je nog in je bodem kan verbeteren? Dit is mogelijk tijdens de bodem workshop van het HLB

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij door Giske Warringa – van Es
Meer weten over het project Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij, wat je zelf kan doen en wat je daar mee opschiet? Kom dan naar deze workshop!

Regionale voedselproductie en Dubbel Drents, door Jan van Goor en Jan Reinder Smeenge
Benieuwd hoe je de voedselketen kan verkorten en hoe je een product zo kan vermarkten dat het meerwaarde oplevert? Ga aan hand van casus Dubbel Drents het gesprek aan over korte ketens en leer meer!

De informatie op deze pagina wordt de komende weken aangevuld.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met 28 september via het aanmeldformulier. Bent u niet in de gelegenheid om het hele programma te volgen? Geef dan via het formulier aan bij welk onderdeel u aanwezig bent (onder opmerkingen). Binnenkort volgt meer informatie over de sprekers en inhoud van de workshops!

DAFW logo