KPI-systematiek


In Drenthe werken we al 5 jaar met het belonen van boeren die werken aan duurzaamheid. Dit doen we met de KPI-systematiek. Deze werkwijze werkt heel goed en wordt gewaardeerd door de boeren omdat het stuurt op doelen en beloont voor resultaat. Daarmee is het een manier om de transitie naar duurzame landbouw te maken. Als boer kun je hiermee maatwerk leveren en aantonen dat je duurzaam boert. Wij willen de opgedane kennis graag delen. Gedeputeerde Henk Jumelet doet een oproep aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om deze KPI-systematiek te omarmen en boeren te sturen op doelen zodat zij hun vakmanschap kunnen inzetten.

Meer hierover op de website van Duurzame Melkveehouderij Drenthe.