Duurzame Melkveehouderij


Drenthe wil in 2020 tot de top behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Doelstelling van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness.

De provincie Drenthe heeft samen met de landbouwsector en belangenorganisaties een programma gemaakt voor het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness in Drenthe. Omdat met name de melkveehouderij de komende jaren voor forse uitdagingen staat, wordt de sector geholpen om te verduurzamen door de Groenmanifestpartners.

De Groenmanifestpartners zijn LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Consulent Duurzame Melkveehouderij

Melkveehouders die aan de slag willen met verduurzaming van hun bedrijf, worden hierbij geholpen door de consulent duurzame melkveehouderij Mirjam Balkema. Zij gaat letterlijk ‘de boer op’ om melkveehouders te adviseren bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid.

Meer informatie