Dubbel Drents Goed: eet meer lokale producten en draag bij aan de leefbaarheid


Stap op je tweewieler, fiets naar de dichtstbijzijnde boer en haal daar alles wat je nodig hebt voor een gezonde maaltijd. Door de voedselketen te verkorten van boer naar bord geniet je niet alleen van kakelverse seizoensproducten, je levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in onze provincie. Zo beperk je de CO2-uitstoot van de logistiek, zorg je voor een eerlijke prijs voor de boeren en vergroot je het voedselbewustzijn. Stuk voor stuk doelen van het nieuwe platform Dubbel Drents Goed.

Het platform Dubbel Drents Goed is in 2021 opgericht uit een samenwerking tussen Dubbel Drents en Drents Goed Streekproducten, twee initiatieven die zich bezighouden met het verkorten van de voedselketen. De eerste richt zich op ambachtelijke producten, waarbij elke groep van samenwerkende producenten verantwoordelijk blijft voor zijn eigen keten. De tweede heeft zich verenigd om gezamenlijk de productie, distributie en verkoop van streekproducten te verzorgen. Hoewel de weg verschilt, is het doel van beide partijen hetzelfde. Reden genoeg om, in samenwerking met en ondersteund door de provincie, de handen ineen te slaan.

Krachten bundelen

Via Dubbel Drents Goed werken meerdere partijen samen aan een kortere route van boer naar bord, zodat Drenten hun eten uit hun eigen regio kunnen halen. “Met het platform verbinden we de partners van Drents Goed Streekproducten en Dubbel Drents aan elkaar,” vertelt projectleider Sanne Hiemstra. “En daarnaast biedt het ook ruimte voor nieuwe partners, zoals supermarkten en producenten.” Zo ontstaat een organisatie van vooruitstrevende Drentse producenten en samenwerkingspartners.

Vele facetten in korte keten

Sanne legt uit dat de korte keten en de weg ernaartoe vele facetten kent. “We willen consumenten vinden en enthousiasmeren, maar ook alternatieve vormen van logistiek opzetten en de krachten bundelen voor nieuwe aantrekkelijke producten. Zo werken we op dit moment met een aantal plaatselijke supermarkten aan de verkoop van lokale producten. Dat doen we door de distributie te vergemakkelijken en het aanbod in de winkel anders neer te zetten.”

We willen consumenten vinden en enthousiasmeren, maar bijvoorbeeld ook alternatieve vormen van logistiek opzetten.

Ook verkennen ze mogelijkheden om distributie direct naar de consument op te zetten. Sanne: “We zouden het mooi vinden als we een breder aanbod kunnen ontwikkelen. Eigenlijk kunnen we met alle voedselproducenten en ondernemers wel in gesprek gaan, omdat we één hoofddoel hebben: het verkorten van de keten.”

Positieve effecten op leefbaarheid

Het verkorten van de voedselketen heeft een gunstige invloed op de leefbaarheid in Drenthe. Sanne: “Door op lokaal niveau voedsel te produceren, te verwerken en verkopen, kan dit met aandacht voor boeren, burgers en biodiversiteit worden gedaan. Dat betekent goed eten voor inwoners, maar ook een eerlijke opbrengst voor de landbouw.”

Daarnaast is het belangrijk om te weten hoeveel voedsel er in Drenthe wordt geproduceerd en wat de impact daarvan is op de leefomgeving en de kwaliteit van het Drents landschap – dat voor een groot deel wordt bepaald door agrariërs. Ook wordt de C02-uitstoot van de logistiek beperkt. Sanne: “Bij een volledige korte keten is er sprake van kringlooplandbouw. De boer maakt dan zoveel mogelijk gebruik van zijn eigen grondstoffen en reststromen, of die van nabije collega’s."

Genieten van lokaal lekkers

Naast producenten en ondernemers zijn consumenten nodig om de voedselketen te verkorten. Ook jij kunt dus hieraan meewerken. Zo kun je letten op de herkomst van producten, en ze lokaal en zoveel mogelijk in het seizoen kopen. Om het wat gemakkelijker te maken, vind je op www.dubbeldrentsgoed.nl een kaart met daarop diverse producenten waar je naartoe kunt. Deze kaart is gemaakt door Ritzo ten Cate en Leonie Bais, die vorig jaar aan de start van de coronacrisis Lokaal lekkers hebben opgezet. Producenten die met het platform meedoen, krijgen een plek op deze kaart.

Door goed te monitoren, zie je waar de energie zit en wat werkt. Als het werkt, dan hebben we de mogelijkheden om verder op te schalen. Werkt het niet, dan is er niet veel verloren. Laten we het durven en vooral doen.

Aantal samenwerkingspartners vergroten

Inmiddels zijn er zo’n 40 producenten aangesloten bij Dubbel Drents Goed. Sanne: “We hopen het aantal samenwerkingspartners de komende tijd natuurlijk te vergroten. Daarvoor zoeken wij verwerkers en producenten die geloven in ons doel en die bereid zijn bij te dragen aan kennis- en praktijkontwikkeling door tijd, geld of publiciteit beschikbaar te stellen.” Dubbel Drents Goed richt zich daarbij voornamelijk op kleinschalige experimenten. “Door het goed te monitoren, zie je waar de energie zit en wat werkt. Als het werkt, dan hebben we de mogelijkheden om verder op te schalen. Werkt het niet, dan is er niet veel verloren. Laten we het durven en vooral doen”, sluit Sanne af.

Heb jij een goed idee en zoek je partners om dat mee uit te proberen? Klop aan bij Dubbel Drents Goed en wie weet wordt jouw idee over een tijdje opgeschaald in de provincie! Kijk op www.dubbeldrentsgoed.nl en klik op ‘meedoen’.


Door op lokaal niveau voedsel te produceren, te verwerken en verkopen, kan dit met aandacht voor boeren, burgers en biodiversiteit worden gedaan. Dat betekent goed eten voor inwoners, maar ook een eerlijke opbrengst voor de landbouw.