Drenthe Landelijk koploper in Sojateelt


Drenthe is in Nederland koploper op het gebied van de sojateelt. Drentse boeren hebben in 2017 op ruim 143 hectare soja verbouwd, ten opzichte van ruim 400 hectare soja in heel Nederland. In hetzelfde jaar is ook het aantal sojatelers in Drenthe gestegen van 5 naar 26. Dit resultaat is het gevolg van de 'Green Deal Soja in Nederland'.

In 2016 tekenden Agrifirm, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, de ‘Green Deal Soja in Nederland’. Hiermee tekenden de partijen voor de ambitie om het aantal hectares sojateelt in de drie noordelijke provincies binnen enkele jaren te vergroten en te verbeteren.

Het areaal waarop soja geteeld wordt in de drie noordelijke provincies doen toenemen tot in totaal 500 ha in de komende jaren. Daarnaast is het vergroten en verspreiden van kennis over de sojateelt een belangrijke doelstelling.

Inhoud

Op dit moment importeren we soja van over de gehele wereld. De importsoja wordt met name gebruikt in veevoer. Vanuit het oogpunt van duurzame voedselproductie is het wenselijk dat ook Europa in toenemende mate zelf in haar eiwitbehoefte kan voorzien. De Nedersoja wordt via Agrifirm Plant geleverd aan Alpro voor de verwerking van verschillende sojadrinks. Met een soja productie op eigen bodem wordt kennis opgedaan en een nieuwe markt aangeboord. Het is enerzijds goed voor de economie in Drenthe en anderzijds biedt de sojateelt nieuw toekomstperspectief voor natuurlijke eiwitproductie. Soja van Nederlandse bodem is niet genetisch gemodificeerd, in tegenstelling tot de import soja uit Noord- en Zuid-Amerika. Ook speelt de sojateelt een belangrijke rol in het vergroten van de biodiversiteit op akkers en het verbeteren van de bodemstructuur- en gesteldheid.

De noordelijke sojaboeren worden intensief begeleid door Agrifirm. Agrifirm heeft een informatiesysteem om de teeltvoortgang te monitoren en analyseert deze gegevens om te komen tot best practices voor de sojateelt. De sojatelers in Drenthe, Groningen en Friesland zijn verplicht om gegevens over de teelt bij te houden en dit te delen met Agrifirm. Daarnaast wonen de telers kennissessies bij en staan zij open voor bezoek van geïnteresseerde potentiele sojatelers.

Looptijd

2016-heden