Broedplaats Veldleeuwerik


De Drentse en Noord Nederlandse agro & foodketen hebben te maken met verschillende uitdagingen: het behouden en verbeteren van de rendabiliteit van de landbouw, het zorgvuldig omgaan met de verschillenden natuurlijke hulpbronnen, een sterkere maatschappelijke positie voor de landbouw, het bijdragen aan de kwaliteit van het landschap, natuur en milieu en dat alles, terwijl er geanticipeerd moet worden op de klimaatverandering.

Al deze uitdagingen vragen om een duurzame bedrijfsvoering. Daarom heeft de Provincie Drenthe in de afgelopen jaren al diverse projecten laten uitvoeren door de Stichting Veldleeuwerik. Tijdens deze projecten is de systematiek (gericht op het verduurzamen van het akkerbouwbedrijf) van de Stichting Veldleeuwerik aan groepen (van ongeveer 10) agrariërs aangeleerd.

Doel

Het realiseren van een fysieke plek (praktijkbedrijf) waar wordt verteld over de duurzame landbouw en waar het kan worden aanschouwd. Deze ontmoetingsplaats heet: de Broedplaats Veldleeuwerik. De Broedplaats heeft twee doelstellingen centraal staan:

  1. Educatie van burgers en consumenten
  2. Ontmoetingsplaats voor collega agrarische ondernemers, overheden, bedrijven en onderwijs

Inhoud

De Broedplaats is een praktiserend akkerbouwbedrijf waar veel aandacht wordt besteed aan duurzaam produceren via de systematiek van de Stichting Veldleeuwerik. Deze is gericht op het verduurzamen van het bedrijf op een tiental vastgestelde indicatoren. Het gaat hierbij om zaken als economie, bodem, water, bodemverlies, organische stof, maar ook om de sociale omgeving rond het bedrijf. Het grote pluspunt van de Broedplaats is dat het een regulier gangbaar akkerbouwbedrijf is, waar andere telers zich aan kunnen spiegelen. Het is geen proefbedrijf of een proeflocatie van het bedrijf. Nieuwe onderzochte innovaties kunnen door de Broedplaats in een vroeg stadium opgepakt en in de praktijk uitgevoerd worden. De Broedplaats heeft een brede doelgroep namelijk naast de Agrariërs ook het onderwijs, overheden en burgers. Dit directe contact tussen de teler en zijn omgeving is een sleutel om te komen tot inzicht, besef en waardering van de omgeving rond een landbouwbedrijf.

Website

https://veldleeuwerik.nl/project/veldleeuwerik-broedplaats/

Looptijd

2016 - heden