Biologische tuinbouw acquisitie


In Drenthe is de productie van tuinbouwproducten en de tuinbouwketen geconcentreerd rond Emmen en Eelde. Waarbij Eelde, Royal FloraHolland de afzetlocatie voor bloemen in Noord-Nederland is. De stichting Tuinbouwpromotie Emmen wil graag onderzoeken of en waar er kansen liggen in de tuinbouwclusters Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen voor biologische tuinbouw. Het verdienmodel van de producten van de biologische tuinbouw, mits van goede kwaliteit, is namelijk goed. De grondprijzen in Emmen zijn relatief goedkoper dan elders. Delphy is door de stichting gevraagd om een document op te stellen voor startende ondernemers in de biologische tuinbouw.

Doel

Inzicht geven in de vestigingsvoorwaarden om te kunnen starten in de biologische tuinbouw in de tuinbouwclusters van de gemeente Emmen. Dit door middel van documenten met adviezen.

Inhoud

Voor startende ondernemers in de biologische tuinbouw is het van belang dat ze zich aanmelden bij Skal.  men kan daar een infopakket ontvangen en de datum van “omschakeling”’ laten registreren, zodat de aanvrager op termijn gecertificeerd biologisch kan telen. Een omschakelingsplan is noodzakelijk. Een voorbeeld wordt beschreven.

Er worden vruchtwisselingsadviezen gegeven.  De adviezen rond bodemverbetering en gezondheid en bemesting zijn ook uitgebreid beschreven. Ook de faciliteiten om de startende biologische telers aan te trekken en te ondersteunen zijn op een rij gezet. Tot slot  is er specifiek een factsheet voor de teelt van biologisch  Klein Fruit opgesteld.

website

www.delphy.nl of http://www.tuinbouwemmen.nl/

Betrokken organisaties

Stichting Promotie Tuinbouw Emmen en Delphy