Subsidieregeling Toekomstgerichte landbouw


De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. Daarom stellen Gedeputeerde Staten vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020 de subsidie Toekomstgerichte landbouw beschikbaar. Ondernemers kunnen dan subsidie aanvragen voor het doen van onderzoek naar product en/of dienstverbeteringen, inhuur van een expert of het delen van kennis middels workshops en demonstraties aan collega-ondernemers. Voor 2019 is er € 300.000,- beschikbaar aan provinciale middelen.

Innoveren, moderniseren en verduurzamen

De subsidieregeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de provincie. In het programma staan innoveren, moderniseren en verduurzamen van de primaire sector en agribusiness centraal. Een goede balans tussen geld verdienen, een gezonde leefomgeving en tevreden mensen. Dat is goed voor Drenthe en ook goed voor de ondernemers.

Gedeputeerde Henk Jumelet:

Met deze subsidie willen we ondernemers de ruimte geven om te experimenteren en kennis te delen, zodat zij nieuwe afzet kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het telen van nieuwe gewassen, zorgdragen voor korte voedselketens en het sluiten van kringlopen. Deze regeling is bedoeld voor kleinschalige investeringen (vanaf €1.000,-) die bijdragen aan innovatie. Zo is de drempel om subsidie aan te vragen klein gehouden.

Het maximale bedrag wat aanvragers kunnen ontvangen voor een subsidieverzoek is €70.000,-.

Meer informatie

Vanaf 1 februari kunt u de subsidie inzien en aanvragen op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/