Uitnodiging informatieavond GLB op 24 april in Westerbork


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is veranderd vanaf begin 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kunt u bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van eco-activiteiten.

Veel agrariërs zijn al volop aan het werk met de aanvraag van het GLB, want de deadline voor de aanvraag is 15 mei. Daarom organiseren we een avond waarop deskundigen van het RVO een nadere uitleg van het aanvraagsysteem geven, maar waar vooral ook ruimte is voor het stellen van vragen.

Hoe vult u de aanvraag in en hoe werken de eco-regelingen?

Tijdens de bijeenkomst vertellen deskundigen van het RVO over de nieuwe eco-regeling, onder andere in relatie tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Hoe kunt u de eco-regeling in uw bedrijfsplan opnemen?

De avond heeft, naast de uitleg, een praktische insteek, waarbij een voorbeeldbedrijf met behulp van de simulatietool wordt ingevuld. Ook is er ruimte voor uw specifieke vragen. Deze kunt u van te voren opgeven via het formulier.

Waar en wanneer

Maandag 24 april 20.00 – 22.00 uur bij Restaurant De Turfsteker, Hoofdstraat 48, Westerbork. U kunt hier gratis parkeren. Inloop vanaf 19:45 uur.

Aanmelden

Graag horen we of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier GLB-avond Drenthe. Meld u zo snel mogelijk aan, bij voorkeur voor donderdag 20 april. Dit in verband met de beschikbare capaciteit van de locatie.

Wij zien uit naar uw komst!