Agribusiness


Ondernemers in de agribusiness ontwikkelen nieuwe producten, productieprocessen en markten. Zij zorgen ervoor dat zij aan het eind van de keten gezonde, veilige en betaalbare producten kunnen leveren. Naast voedsel voor mens en dier leveren zij ook nieuwe technologieën en grondstoffen voor (non-food) toepassingen.

Agribusiness 2

Meer dan alleen voedsel

De vraag naar eerlijk en gezond voedsel wordt steeds groter.Transparantie is belangrijk voor de consument: waar komt voedsel vandaan? Hoe wordt het verbouwd en verwerkt?

Er zijn verschillende initiatieven voor korte voedselketens: de weg van boer naar bord wordt korter, gaat over minder schijven en het voedsel komt steeds vaker uit de regio. Ondernemers werken daarnaast aan de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen, informatietechnologie en afzetmarkten. Niet alleen voor de voedselproductie, maar juist ook om nieuwe verbindingen te maken met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy,circulaire economie en de productie van duurzame energie (waaronder het benutten van reststromen).

De innovaties worden toegepast in de hele keten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sensoren en ICT-toepassingen op het land, op de trekker en in de fabriek. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor nieuwe verdienmodellen, op alle onderdelen van de agribusinessketen.

Tagetes, een veelzijdig plantje

Wijze raad uit grootmoeders tijd: plant Afrikaantjes bij je huis om mieren te weren. Tegenwoordig weten we ook, dat je er aaltjes in de bodem mee kunt bestrijden, en zo ziekten en plagen kunt voorkomen. Onderzoekers en ondernemers bundelen hun krachten om zoveel mogelijk uit de Tagetes te halen. Recentelijk is onderzocht, hoe de werkzame stof Luteïne uit het plantje kan worden gewonnen om te gebruiken als kleurstof in levensmiddelen, of voor de farmaceutische industrie: het zou goed zijn voor de ogen.