Subsidie Toekomstgerichte Landbouw


De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. Daarom kunnen ondernemers vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020 de subsidie Toekomstgerichte Landbouw aanvragen. Voor 2019 is er € 300.000,- beschikbaar aan provinciale middelen.

Nieuwe regeling

Per 1 januari is de nieuwe regeling actief. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina over de vernieuwde regeling

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende onderdelen waar u subsidie voor aan kunt vragen. Gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness. Zoals:

  • Doen van onderzoek naar product en/of dienstverbeteringen
  • Inhuur van een expert
  • Delen van kennis middels workshops en demonstraties aan collega-ondernemers.

Wij adviseren u om uw conceptaanvraag te delen met de betrokken beleidsambtenaar voordat u de definitieve subsidieaanvraag indient.

De subsidie

Het maximale bedrag wat u kunt ontvangen voor een subsidieverzoek is €40.000,-.

Met deze subsidie willen we ondernemers de ruimte geven om te experimenteren en kennis te delen, zodat zij nieuwe afzet kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het telen van nieuwe gewassen, zorgdragen voor korte voedselketens en het sluiten van kringlopen. Deze regeling is bedoeld voor kleinschalige investeringen (vanaf €1.000,-) die bijdragen aan innovatie. Zo is de drempel om subsidie aan te vragen klein gehouden.

De subsidieregeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de provincie. In het programma staan innoveren, moderniseren en verduurzamen van de primaire sector en agribusiness centraal. Een goede balans tussen geld verdienen, een gezonde leefomgeving en tevreden mensen. Dat is goed voor Drenthe en ook goed voor de ondernemers.

Gedeputeerde Henk Jumelet

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Nieuwe regeling

Per 1 januari is de nieuwe regeling actief. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina over de vernieuwde regeling

Projectplan

Voor deze subsidieregeling is een speciaal format voor het projectplan opgesteld. Dit projectplan is te vinden op de pagina met algemene formulieren en formats.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55