Toekomstgerichte landbouw


Programma Toekomstgerichte Landbouw staat voor: innoveren, moderniseren en verduurzamen in de Tuinbouw, Veehouderij, Akkerbouw en Agribusiness. Het gaat om de balans tussen geld verdienen(Profit), een gezonde leefomgeving(Planet) en in goede relatie met ondernemers en inwoners van Drenthe(People). We zetten o.a. in op het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde in de keten. Het programma vergt geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf. Van boer naar bord en bloemenvaas!

Tuinbouw

Tuinbouw

Informatie over tuinbouw
veehouderij

Veehouderij

Informatie over veehouderij
Akkerbouw

Akkerbouw

Informatie over akkerbouw
Agribusiness

Agribusiness

Informatie over agribusiness

Uitgelicht

Aan Tafel! is een samenwerking van de provincies Drenthe en Groningen. De provincies hebben een aantal onderwerpen over het voetlicht gebracht, die een beeld geven van wat er zoal speelt op het gebied van landbouw en voedsel in Noord Nederland.

Door schaalvergroting is een monocultuur in de landbouw ontstaan: een perceel met één soort gewas. De laatste jaren lijkt er echter een verschuiving gaande.

brood

Van boer naar bord. In Drenthe bruist het van initiatieven die zorgen dat regionaal geproduceerd voedsel direct op jouw bord beland.  Lees er alles over in deze longread.

knipsel

Peter Oosterhof boert goed na zijn omslag naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering en zijn samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap is naar beider volle tevredenheid.

vierkant

Kringlooplandbouw betekent bij natuurboerderij Eytemaheert dat ze volledig gebruik maken van eigen bronnen. Er wordt dus geen kunstmest gebruikt, de drijfmest is alleen afkomstig van eigen koeien en al het grasvoer komt uit eigen areaal.

Kindermenu2.0 -SM-RL

Diverse Drentse restaurants serveren het Kindermenu 2.0: lekker, regionaal én gezond. En helemaal bedacht voor en door kinderen. Nathan (11) uit Tynaarlo haalde met zijn gezonde kindermenu zelfs het landelijke nieuws.

Afbeelding toekomstgerichte landbouw

De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren, verduurzamen en kennis te delen. Daarom kunnen ondernemers vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 de subsidie Toekomstgerichte Landbouw aanvragen. Er is  € 200.000,- beschikbaar aan provinciale middelen.

Tom-1

Samen met de EU bieden wij jonge landbouwers financiële hulp bij het verduurzamen van hun bedrijf. De subsidie staat weer open, t/m 7 februari. Bekijk de film voor meer informatie.

Proefboerderij Valthermond

Op het eerste gezicht lijkt het een ‘normale’ boerderij. Maar bij binnenkomst is het achterhuis niet een stal maar een vergader- of lesruimte en is er geen woonkamer maar een bedrijfskantine. Dit is geen ‘gewone’ boerderij in Valthermond, maar een proefboerderij van de business unit Open Teelten van Wageningen University & Research. Lees het interview met Gerard Hoekzema van Proefboerderij Valthermond.

Boergondisch diner 2

Tijdens de Dutch Food Week liet Drenthe zien wat zij te bieden heeft op het gebied van voedsel. In het kader van gezond en regionaal voedsel zijn talloze evenementen georganiseerd. Zoals de Week van het Nederlandse Voedsel, Boergondisch koken met kinderen en meer! Bekijk hier de terugblik!

Dutch Food Week

Tijdens de Dutch Food Week laten we zien dat je voedsel niet van ver hoeft te halen om een overheerlijke maaltijd te bereiden! Een week lang delen we recepten met regionale (h) eerlijke producten. Rechtstreeks van boer naar bord!

Boergondisch koken met kinderen

Leerlingen van de Juliana van Stolbergschool uit Hoogeveen deden mee aan het 'Boergondisch koken' bij Melkveehouderij en Educatieboerderij Straathof in Echten. Bekijk de film

Dutch Food Week

Van 5 tot en met 16 oktober 2019 staat Drenthe in het teken van voedsel en gezondheid tijdens de vijfde editie van de landelijke Dutch Food Week (DFW). Van boer tot voedselproducent, van kok tot wetenschapper: tijdens de Dutch  Food Week laten zij zien hoe ze werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten van boer naar bord nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Meer informatie

MJJ-20161025-Scholtenszathe-36

De hoofdtak van het landgoed Scholtenszathe is akkerbouw. Zo verbouwen ze op een duurzame manier onder andere; frietaardappelen, suikerbieten, zaai- en plantuien, peen, koolzaad, blauw en wit maanzaad,tagetes (afrikaantjes) en wintergerst. Lees het interview met de directeur van het landgoed, Frans Nevels.

Bloemen

Samen met zijn broer Niels heeft Rick Melenhorst vorig jaar het bedrijf overgenomen van zijn vader en moeder. Al sinds 1985 telen ze alstroemeria’s op ongeveer 2 hectare in kassen en op ca. 7.000 m2 buiten. Lees het interview.

Frambozentuin

De thermometer geeft ver boven de dertig graden aan en de lucht trilt van de hitte. Het is rustig bij de Frambozentuin, want eigenaresse Marianne Fokken raadt het met deze hitte iedereen af om in de kas zelf fruit te plukken. Tijd genoeg dus om in de aangename schaduw van haar tuin met Marianne te praten over haar Frambozentuin. Lees het interview.

Dubbel Drents

Dubbel Drents is de overkoepelende merknaam voor streekproducten waarvan de ingrediënten op een duurzame manier in Drenthe verbouwd en ook in Drenthe verwerkt worden. Lees het interview

Zichtstal ten Kate 2

De varkenszichtstal van de familie Ten Kate is er één van de 26 in Nederland en de enige in de provincie Drenthe. Vijf jaar geleden namen Henkjan en Brenda het besluit voor een zichtstal op hun bedrijf. Lees het interview.

weedrobot2

Een robot die akkers inspecteert en met behulp van gegevens via een 5G-verbinding onkruid bestrijdt op precies die plekken waar hij het heeft gedetecteerd. Dat is nog toekomstmuziek, maar niet lang meer. De provincie Drenthe werkt samen met KPN en Wageningen Plant Research (WPR) aan een proef waarbij de zogenaamde Weed robot op effectieve wijze zonder tussenkomst van de boer onkruid te lijf gaat.

5592342ED39D49CEC12583BE003A9885

"We zijn schatbewaarders voor de toekomst", zegt Maurits Tepper uit Leutingewolde. Op zijn boerderij probeert hij zo milieuvriendelijk mogelijk te boeren. Daarnaast helpt hij de weidevogels met een stuk kletsnat grasland.

MJJ-20190212-Parc Sandur Kindermenu-8

In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat met een frikandel, kroket, kipnuggets óf een pannenkoek. Maar het kan ook gezonder! Provincie Drenthe, Jong Leren Eten, en Drenthe Gezond daagden restaurants en basisscholen uit om mee te doen aan de kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’.

Terugblik

Tijdens de Dutch Agri Food Week lieten agrarische ondernemers, koks, producenten en onderwijsinstellingen zien hoe zij een bijdrage leveren aan gezonde en lokale voeding. En wat daar voor nodig is in de gehele keten van boer naar bord. Bekijk de terugblik.

MJJ-landbouwcongres-46

Ruim 250 agrarische ondernemers, onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en horecaondernemers bezochten -het landbouwcongres 'Van boer naar bord en bloemenvaas'.

MJJ-20171017-kokenmetkids-20

De Dutch Agri Food Week is van start! Twee weken lang staat heel Drenthe in het teken van voedsel en gezondheid. Van boer naar bord! Bekijk hier alle evenementen

7236d993-759c-4c9d-9812-7ca8a136f746 (002)

De provincie Drenthe, KPN, Agrifac, Dronehub, Wageningen Universiteit en Research en Innovatie Veenkoloniën hebben de handen ineengeslagen om te werken aan de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit.

Drenthe Magazine

Drenthe magazine: 'Boergondisch' leven in Drenthe!

Het kwartaalblad 'Drenthe magazine' staat dit najaar geheel in het teken van het 'Boergondisch' leven in Drenthe. Het Landbouwthema nummer bevat verhalen van o.a. Wadudu, Hopteelt in Veenhuizen, Dubbel Drents en meer!

MJJ-20171017-kokenmetkids-31

Van 5 tot en met 16 oktober 2018 staat Drenthe in het teken van voedsel en gezondheid tijdens de vierde editie van de landelijke Dutch Agri Food Week (DAFW). Bekijk hier alle evenementen!

gedetineerden_aan_de_slag_op_nieuw_hopveld_in_veenhuizen

Henk Jumelet verrichtte woensdagmiddag 16 mei de opening van een proefhopveld in Veenhuizen. Dit deed hij samen met Henk Timmerman (medeoprichter bierbrouwerij Maallust) en Marie-Anne de Groot, vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen.

Afbeelding Consulent Duurzame Melkveehouderij

Drenthe wil in 2020 tot de top behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Doelstelling van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness.

mjj-20180111-wadudu-7-1600x900

Janmar Katoele, eigenaar Wadudu: “Bij ‘Wadudu’ kweken we insecten. We zijn het enige bedrijf in Noord-Nederland dat dat doet. Wadudu richt zich op twee soorten: de Black Soldier Flies - een larve van een vliegensoort - en meelwormen."Lees het volledige interview.

soja

Drenthe is in Nederland koploper op het gebied van de sojateelt. Drentse boeren hebben in 2017 op ruim 143 hectare soja verbouwd, ten opzichte van ruim 400 hectare soja in heel Nederland. In  hetzelfde jaar is ook het aantal sojatelers in Drenthe gestegen van 5 naar 26.

foto plant value

Plant Value draagt bij aan de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame akkerbouw en tuinbouw door middel van de totale verwaarding van de plant.  Het project ondersteunt daarbij de omslag van Noord-Nederland naar een Biobased Economy en toekomstgerichte landbouw.

mjj-jan_reinier_de_jong-1-1600x900

Jan Reinier de Jong - Akkerbouwer in Odoorn:“Ik wilde van kinds af aan al boer worden. Je werkt met de seizoenen, kunt je eigen tijd indelen en bent op en top ondernemer." Lees het hele interview.

Logo-Drenthe-zonder-tekst

Grondig Boeren met Maïs richt zich op het ontwikkelen van een vernieuwend en innovatief maïsteeltsysteem waardoor nadelen zoals bodemverdichting en schimmels worden voorkomen.

csm_DuurSaam_Glashelder_5866cc2ca8

Provincie Drenthe werkt in het project 'DuurSaam Glashelder' samen met gemeenten, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.