Drenthe 1e Trade&Innovate NL provincie


Het noorden geeft impuls aan internationaal ondernemen

De NOM heeft, namens de provincie Drenthe, het convenant met Trade & Innovate NL getekend. De provincie Drenthe is als eerste noordelijke provincie gevraagd om toe te treden tot dit samenwerkingsnetwerk. Drenthe zet zich internationaal goed op de kaart, heeft de markt goed in beeld, en betrekt ondernemers bij het Drentse beleid.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben er trots op dat wij als eerste noordelijke provincie kunnen toetreden tot dit samenwerkingsverband en onze bedrijven hiermee op nationaal en internationaal niveau extra ondersteuning kunnen bieden.”

Internationaal ondernemen is één van de pijlers van het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, het MKB-fonds en de Drentse gemeenten, voor Drentse ondernemers met ambitie.

Wat is Trade & Innovate NL?

De concurrentie met opkomende economieën neemt toe. Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Annette Wijering, Manager Internationaal Ondernemen bij RVO: “Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen, zullen we de handen ineen moeten slaan: publiek en privaat. Het is goed dat we hier vandaag weer een belangrijke stap in hebben gezet met de ondertekening door de NOM van het convenant tussen publieke partijen, rijk en regio, dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Trade & Innovate NL.”

Meer informatie is te lezen op de website Trade and innovate with the Dutch.