Agenda Impact Ondernemen


Als één van de eerste provincies in Nederland, wil Drenthe deze groeiende bedrijfsvorm actief ondersteunen. Steeds meer ondernemers leveren -ook in deze bijzondere tijd- een bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een positieve samenleving. Dat lokale ondernemers bijdragen aan sociaal-maatschappelijke doelen, is in Drenthe heel normaal. Noaberschap zit sterk in het Drents DNA. Een groeiende groep ondernemers heeft een sterke drijfveer om met hun bedrijf doelbewust een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. Ze zijn impact ondernemer.

Gedeputeerde Henk Brink: "Onze ambitie is om de beweging (meer) op gang te helpen zodat Drentse bedrijven én mooie producten of diensten voortbrengen, én ook de opgaven voor leefomgeving en samenleving helpen oplossen. Het wordt succesvol dankzij de gezamenlijke inspanning van bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden. Binnen onze rol en mogelijkheden, dragen we hier als provincie graag aan bij."

In de ‘Agenda Impact Ondernemen Drenthe’ ligt de focus vooral op het activeren van het Drentse bedrijfsleven om (ook) meer bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve banen in Drenthe. Op de langere termijn versterkt dit de brede Drentse welvaart.

Waarom een agenda Impact Ondernemen?

Vorig najaar is de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vastgesteld. Hiermee zetten we in op een sterke, slimme en groene economie met impact. We stimuleren ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, digitalisering en vergrijzing. De Koers geeft voor de komende jaren richting aan de provinciale inzet en wordt nader uitgewerkt in deelagenda’s. De Agenda Impact Ondernemen is hier onderdeel van.