Digitaliseringsagenda


Het is nu het moment om meer digitaal en datagedreven te gaan werken. Om bij te dragen aan een succesvolle digitale transitie, zijn de acties en ambities gebundeld en verwoord in de Digitaliseringsagenda ‘Drenthe Digitaal’. Deze agenda is het fundament voor zowel de maatschappelijke als economische kansen. De scope is breed: van de versnelling van digitalisering bij het mkb tot digitale vaardigheden, digitale weerbaarheid, digitale connectiviteit, digitale inclusie en data.

Gedeputeerde Henk Brink: “Of het nu gaat om maakindustrie, zorg, landbouw, mobiliteit of een digitale overheid, de wereld verandert voor alle bedrijfstakken snel. De Digitaliseringsagenda laat zien welke acties we, samen met partners, ondernemen om in te spelen op deze digitale transitie. Ik hoop dat deze agenda ons allemaal helpt bij het toekomstbestendig maken van Drenthe.”

Tijdens de coronapandemie heeft digitalisering een vlucht genomen. Vooral de afgelopen periode is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen, ook digitaal. En dat dit veilig en met vertrouwen kan gebeuren. De fysieke en digitale wereld raken steeds meer met elkaar vervlochten. Dat is te merken in ons dagelijks leven, in ons werk en in onze samenleving. Digitalisering is veelomvattend. Het gaat over de transitie van analoog naar digitaal, over het gebruik van data en de toepassing van digitale technologieën. Digitalisering doorkruist iedere sector en elk onderdeel van onze samenleving. Dat geldt ook voor onze provinciale beleidsterreinen en dienstverlening.

Als uitwerking van het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ en de Economische Koers ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’ is de Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal opgesteld. Hierin worden de ambities en acties gebundeld waarmee de provincie samen met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan een succesvolle digitale transitie in Drenthe.