Agenda Impact Ondernemen


De wereld om ons heen verandert snel en we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Diverse crises hebben enorme impact en stellen het ondernemerschap op de proef. Aan de andere kant zien we dat steeds meer Drentse ondernemers een bijdrage (willen) leveren aan een gezonde leefomgeving en een positieve samenleving. In het bijzonder bedrijven die vanuit een verdienmodel hun maatschappelijke bijdrage centraal stellen. Dit noemen we impact ondernemers.

Onze uitgangspunten

We willen dat economische, sociaal-culturele en natuurlijke kwaliteiten in Drenthe elkaar versterken en dat iedereen mee kan doen. Daarom willen we het Drentse bedrijfsleven op weg helpen om hun maatschappelijke impact te vergroten. Dit gaat verder dan de groene en circulaire economie. Onze focus ligt op het activeren en vergroten van de beweging die het bedrijfsleven zal moeten maken om (meer) sociaal-maatschappelijke impact te realiseren; vooral in de ontwikkeling van duurzame en inclusieve banen in Drenthe. Dit versterkt de beweging van brede welvaart in onze provincie.

Onze ambitie

Met de Agenda Impact Ondernemen willen we de betekeniseconomie versterken. Dit is een beweging waarin bedrijven, overheden en burgers samenwerken aan een betere, gezondere en maatschappelijk welvarende wereld. In deze economie ontwikkelen Drentse bedrijven niet alleen mooie en goede producten en diensten, maar helpen ook met het oplossen van de opgaven voor de leefomgeving en samenleving.

Ons wensbeeld voor 2030 is dat maatschappelijk bewust ondernemen zo veel mogelijk het nieuwe normaal is in het Drents bedrijfsleven. Vooral bij de volgers in het mkb. Koplopers maken de beweging, maar zonder volgers maak je geen impact.

Onze inzet

Onze inzet is gericht op een drietal pijlers: het ondernemerschap versterken, netwerk en kennis vergroten en het marktbereik vergroten. Hierin pakken we onze rol en ondersteunen gemeenten en ondernemers door partijen met elkaar in verbinding te brengen, ondernemerschap en ondernemers te stimuleren en randvoorwaarden te scheppen waar we kunnen.