IBP Project Samen boeren voor Drentse bodem


Meerjarige scheurproeven van gras

Wettelijk mag de graszode op zandgrond pas gescheurd worden na 1 februari. Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond. De hypothese is dat het scheurmoment daarmee beter kan worden afgestemd op het moment dat het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt dan lager en er is geen of minder glyfosaat nodig.

Wettelijk mag de graszode op zandgrond pas gescheurd worden na 1 februari. In de praktijk gebeurt dit vaak later. Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond. Dat betekent dat de zode tijdens de winter al wordt gescheurd. Voor de proeven is een vrijstelling afgegeven om in de winter de graszode te scheuren.

Minder stikstofverliezen en minder glyfosaat

De hypothese is dat het scheurmoment beter kan worden afgestemd op het moment dat het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt dan lager. 
Vroeg scheuren heeft als tweede voordeel dat het gebruik van glyfosaat niet meer nodig lijkt omdat de zode voldoende tijd heeft om te verteren voordat de bewerkingen plaats vinden.

Praktische kant

Ook kijken we naar de praktische uitvoering. Waarom scheuren boeren de graszode pas in maart? Hoe motiveren we ze om eerder te scheuren als dat duurzamer blijkt?

Verder wordt in dit project gekeken naar de duur van de graslandperiode in de totale gewasrotatie, dus na hoeveel jaar wordt de graszode weer onder gewerkt. Het project koppelt de uitkomsten van deze scheurproeven aan de praktijk en maakt de relatie met de huidige wetgeving inzichtelijk.