Het ruilen in wetgeving


Onbekendheid van het Drentse ruilsysteem is een belemmering voor de duurzame werking hiervan. In beleid van overheid en verduurzamingsprogramma’s van markt- en natuurpartijen ligt de focus voornamelijk op duurzaamheid op het bedrijf zelf in plaats van de bijdrage van het bedrijf aan regionale duurzaamheid.

Moeilijker

De onbekendheid van het ruilsysteem en het gebrek aan passend beleid, maakt het de ruilende boeren juist moeilijker om duurzaam te werken op regionale schaal.

Instanties en partijen

Het is daarom noodzakelijk dat beleids-, natuur- en marktpartijen:

  • snappen hoe het systeem van samenwerking werkt
  • weten van de voordelen van de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouders en
  • zijn doordrongen van de nuttige bijdrage die dit landbouwsysteem kan leveren aan de verduurzamingsdoelstellingen van de landbouw.

Kennis en inburgeren

Dit IBP-project heeft tot doel het systeem van grondruil te laten inburgeren als volwaardig, veelvoorkomend landbouwsysteem dat ruimte verdient in beleid en duurzaamheidsprogramma’s. Het project werkt aan de verbetering van kennis over het ruilsysteem bij de vier overheden en binnen de verwerkende ketens. 'Samen boeren voor Drentse bodem' doet dit door het systeem uit te leggen en de voordelen te staven aan de hand van praktijk- en literatuuronderzoek.