Vrijetijdseconomie en fietsen


In de periode 2016 tot en met 2019 investeert provincie Drenthe 17 miljoen euro in vrijetijdseconomie en fietsen. Vanuit het programma Vrijetijdseconomie en fietsen wordt ingezet op de aandachtsgebieden:

  • betere routenetwerken voor fietsen en wandelen
  • betere zichtbaarheid
  • ruimte voor ondernemerschap

Het doel is het realiseren van 100 miljoen extra bestedingen in 2020.

Aandachtsgebieden

MJJ-Shakespeare02

Drenthe, oerprovincie van Nederland biedt met haar natuurschoon, diversiteit aan landschappen, stilte, echte duisternis en rijke cultuurhistorie, een uniek decor voor veel vormen van vrijetijdsbesteding. Dat willen we laten zien aan onze bezoekers.

Afbeelding2

We willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en hun ondersteunen bij het aantrekkelijk maken en houden van hun vakantiepark, camping, hotel of dagattractie, voor bezoekers aan Drenthe.

Drentsche Aa

Fietsen en wandelen zijn populaire manieren om Drenthe te beleven. Daarom werken we aan een 5 sterrennetwerk voor fietsers en een basisnetwerk van wandelpaden voor wandelaars.

Vitale vakantieparken

Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond te worden.  Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Onderzoek

Om in beeld te brengen hoe de vakantieparken en campings in Drenthe er voorstaan is in het voorjaar van 2017 een onderzoek gedaan naar de vitaliteit (recreatieve en economische gezondheid) van vakantieparken en campings in Drenthe. Hiervoor zijn 200 vakantieparken en grotere campings met in totaal ruim 20.000 staanplaatsen en recreatiewoningen benaderd.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen in het rapport Vitaliteit Verblijfsrecreatie Drenthe (pdf, 19 MB).