Dak van Drenthe


Om het openbare en recreatieve gedeelte op de VAM-berg af te schermen van het gedeelte waar afvalverwerker Attero de komende jaren nog afval mag storten wordt het zogeheten Dak van Drenthe aangelegd. Een 800 meter lange wal van bodemas (een opgewerkte grondstof afkomstig van afvalenergiecentrales). Attero heeft voor de aanleg van de wal een vergunning van de provincie en legt de wal aan in samenwerking met Afvalzorg: een organisatie die onder meer gespecialiseerd is in het ontwikkelen en realiseren van nuttige en veilige bestemmingen voor voormalige stortlocaties. De aanleg loopt tot eind 2019.

Aanleiding

Aanleiding voor de aanleg van het Dak van Drenthe is dat er steeds minder te storten afval in Drenthe en Nederland is. Afvalverwerker Attero verlaagt daarom de stortcapaciteit bij Wijster met 2,25 miljoen m3 en verwacht de stortplaats in 2033 te sluiten in plaats van in 2074. Dit betekent dat de stortplaats eerder definitief afgedekt wordt dan oorspronkelijke planning was én dat de stortplaats eerder beschikbaar is voor recreatief en landschappelijk gebruik.