Monumenten

In 2007 besloot de provincie Drenthe om de monumenten van bovenlokaal belang te inventariseren. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen en het cultureel erfgoed beleefbaar houden. De provinciale monumenten nemen een eigen positie in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Drents Plateau voert deze opdracht voor de provincie uit.

Eind maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten 224 panden aangewezen in de categorie 'gebouwde monumenten tot 1940'. Een belangrijke categorie omdat deze monumenten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun omgeving. Ook vertellen ze veel over de ontwikkeling en de identiteit van het gebied. Met de aanwijzing krijgen de panden een wettelijke beschermde status. En voor de eigenaren opent het de mogelijkheid bij het Drents Monumentenfonds een laagrentende lening af te sluiten. De provincie heeft hiervoor een eenmalig bedrag van bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld.

De monumentenlijst van de provincie Drenthe kent een integrale aanpak. Het gaat dan niet alleen om gebouwen, maar ook om historisch geografische structuren, stedenbouwkundige opzet van gebieden en archeologische monumenten. Grafheuvels, historische postroutes, zandwegen, vestingwerken, kanelen en akkercomplexen kunnen ook op de provinciale monumentenlijst geplaatst worden.

Meer informatie over de provinciale monumentenlijst is te vinden op:

www.provincialemonumentendrenthe.nl

Laatst bijgewerkt op 2 april 2012.