Cultuurhistorie geeft energie


Hoe transformeert het Drentse landschap?

Duurzame energieopwekking vraagt om een nieuwe visie op het bestaande landschap. De energietransitie heeft naast een grote ruimtelijk impact, ook sociaal, economisch en politiek grote gevolgen. Het Oversticht heeft in opdracht van de provincie Drenthe onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de cultuurhistorie van Drenthe biedt aan deze transitie, met als rode draad het almaar veranderende landschap.

Het Drentse landschap is door mensenhanden gemaakt en heeft sterke relaties met de eerdere energietransities, zoals hakhout, turfwinning, gas en elektriciteit. Door de eeuwen heen zijn verschillende landschapstypen ontstaan. De mentaliteit van de pioniers en de sociale impact daarvan op de gemeenschap waren voelbaar en zelfs kenmerkend. Deze denkwijzen en houdingen zijn vaak nog steeds met het landschap verbonden. Ze bepalen voor een deel de identiteit van gebieden. Deze verbanden en de sociale structuur die Drenthe kenmerkt bieden aanleiding voor ‘gereedschappen’ om de huidige energietransitie verder op gang te helpen.

Het belangrijkste advies is om de ‘gereedschapskist’ te vullen met een aantal publieksactiviteiten, zoals werkplaatsen, gesprektafels en masterclasses. Daarnaast kunnen middelen ontwikkeld worden om de campagne te ondersteunen, zoals een korte film, een lespakket, een voorbeeldenreeks en een fototentoonstelling. Een laatste aanrader is het introduceren van een energiecoach die professionele begeleiding kan bieden bij lokale initiatieven zodat de kennis over cultuurhistorie en ontwerp op inspirerende wijze wordt ingebracht bij planvorming.

14 maart werd het advies (pdf, 3.4 MB) overhandigd aan gedeputeerden Tjisse Stelpstra en Cees Bijl van de provincie Drenthe tijdens een symposium over de energietransitie en de rol van cultuurhistorie hierbij