Provinciale Adviescommissie Cultuur


De Provinciale Adviescommissie Cultuur geeft advies aan Gedeputeerde Staten. De leden adviseren over aanvragen voor subsidies en het cultuurbeleid.

De commissie adviseert over aanvragen voor subsidies, in het kader van de uitvoeringsregeling Cultuurnota 2017-2020. Daarnaast kan zij Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd adviseren over het cultuurbeleid van de provincie.

De leden van de adviescommissie

Pim Gaanderse (voorzitter)

“Levenslang” betrokken bij media: als verslaggever, voorlichter, hoofdredacteur en directeur; bij regionale en landelijke dagbladen, nationaal persbureau en publieke omroep. De laatste jaren interim manager en voorzitter van raden van commissarissen bij organisaties in de zorg en wonen en bij een mediabedrijf. Brede belangstelling voor kunst en cultuur; met name literatuur, klassieke muziek, oude jazz en beeldende kunst. Nog geen jaar woonachtig in Gasselte, maar al met veel genoegen kunst en cultuur gesnoven in Drenthe en kunnen vaststellen dat Drenthe zoveel kleur méér heeft dan alleen die van de hunebedden.

Aldwin Ensing

Ondanks dat ik geboren, getogen en woonachtig ben in Assen werk ik sinds het afronden van mijn studie Leisure Management inmiddels meer dan tien jaar  binnen het culturele veld in Overijssel. Als hoofd marketing en communicatie, en tevens lid van het MT, bij poppodium Hedon in Zwolle heb ik de nodige ervaringen en inzichten opgedaan op het gebied van podiumkunsten (met name popmuziek), festivals, talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Vanwege mijn marketingexpertise heb ik een gezonde neiging om vanuit dat oogpunt naar de culturele omgeving te kijken, wat in mijn ogen een welkome toevoeging is aan de adviescommissie. Als rasechte Drent kijk ik ernaar uit om mijn horizon te verbreden en juist in mijn eigen provincie mee te denken aan de ontwikkeling van de vele projecten, activiteiten en kansen die plaatsvinden of in ontwikkeling zijn op het gebied van cultuur in mijn geliefde Drenthe.

Marcella Marinelli

Ik ben Marcella Marinelli, archeoloog en beeldend kunstenaar. Ik werk voor Werelderfgoed Schokland en reeds vele jaren in de erfgoedsector. De provincie Drenthe heeft een rijk verleden, ik hoop daar via de commissie meer bekenheid voor te genereren. Ook de kunsten draag ik een warm hart toe. Ik ben benieuwd naar de nieuwe initiatieven in de provincie, en stimuleer graag activiteiten voor de jeugd en dichter op het publiek.

Loes Heebink

Ik ben Loes Heebink, beeldend kunstenaar en sinds 1980 woonachtig in Drenthe.
Eerst heb ik in het centrum van Meppel gewoond en had op wisselende locaties steeds mijn atelier. Later (1998) ben ik in Kolderveen gaan wonen, waar ik met een aantal mensen vanuit particulier initiatief de voormalige zuivelfabriek aangekocht heb en verbouwd tot woon-/werkruimten voor creatief werkenden. Daarbij werd ook in 2001 het artists-in-residence project KiK opgericht, waarin ik (tot 2008) initiatiefnemer, organisator en bestuurder was.

Naast mijn uitvoerende werk als beeldend kunstenaar (locatie gebonden video- en fotoinstallaties, monumentale opdrachten in de openbare ruimte) ben ik ook altijd actief geweest t.a.v. het organiseren van tentoonstellingen en manifestaties (o.a. als curator), bestuurswerkzaamheden en als adviseur BKVB bij verschillende kunst-en cultuurorganisaties en gemeenten.

Deze activiteiten doe ik bewust naast mijn beeldende werk omdat ik het belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn en mijn kennis en expertise in te zetten om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het kunst en cultuur klimaat. Ik vind het daarom ook een uitdaging om dit gedurende een aantal jaren nu voor de Provincie Drenthe te doen.

Natalie Straatman

Met veel liefde werk ik al mijn hele loopbaan in de kunst- & cultuursector, voornamelijk aan de zakelijke en organiserende kant. Sinds 2009 ben ik directeur van een kunstencentrum, Kunstenschool ZG, dat als werkgebied de gemeentes Stadskanaal en Vlagtwedde in de provincie Groningen heeft. Wij verzorgen daar cursussen en educatie in muziek, dans en jeugdtheater.

Daarvoor was ik verbonden aan andere organisaties met allerhande podiumkunsten zoals De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen, Koninklijk Theater Carré, Festival Noorderzon en het Bevrijdingsfestival Groningen.

Het culturele veld van Drenthe ken ik de dato november 2016 tot op zekere hoogte. Ik heb nu eenmaal een grote liefde voor de kunsten en zoek dat overal en graag op, maar ik heb er ook gewerkt en voel mij ermee verbonden.

In 2008 werkte ik een jaar bij De Tamboer in Hoogeveen en mijn huidige werkgebied is vaak erg op Drenthe gericht. Stadskanaal zelf ligt nog geen meter van de Drentse provinciegrens af en wij ontvangen er veel klanten vandaan.

Zoals ik het ervaar erkent de provincie Drenthe het belang van kunst & cultuur voor haar inwoners en bezoekers. Wel is er juist in deze sector de eeuwige uitdaging om beschikbare middelen goed te besteden en zijn er naast ‘oude bekenden’ altijd nieuwkomers die ook mooie producties opzetten.

Privé woon ik in de stad Groningen, samen met mijn man en twee kinderen.

Onno Falkena

Ik ben journalist bij Omrop Fryslân en expert op het gebied van minderheidstalen zoals het Drents en Fries. Als bestuursadviseur van het Europees Buro voor Kleine Talen (EBKT/EBLT) organiseerde ik in september 2016 een conferentie over het Nedersaksisch & Platduits in het Europees Parlement in Brussel. Ik ben juryvoorzitter van het European Minority Film Festival in Husum (Duitsland). Verder ben ik fan van Drenthe en Daniel Lohues. Met het culturele profiel van Drenthe is niet zoveel mis, maar het kan nog wel wat eigentijdser, meertaliger en spannender.

Willemieke Ottens

Ik ben  als landschapshistoricus werkzaam op het gebied van (groen) erfgoed, cultuurhistorie en landschap. Een belangrijk streven in mijn werk is het ontsluiten van de kennis en ervaringen die opgesloten liggen in ons cultureel erfgoed en in het ons omringende (gelaagde) landschap. Het is een terugkerende uitdaging om mensen bewust te maken van identiteit en de bijzonderheid van hun (leef)omgeving en om door middel van verhalen de betekenis van de plek te kunnen uitdragen, waarderen en behouden voor toekomstige generaties. Dit doe ik zowel vanuit mijn werk voor een particulier ontwerp- en adviesbureau op het gebied van landschap en erfgoed, als vanuit mijn functie als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik mij specifiek richt op onderzoek naar buitenplaatsen en landgoederen.

Als geboren Drentse is de provincie voor mij een vertrouwde omgeving en als lid van de Provinciale Adviescommissie Cultuur wil ik graag meewerken aan het versterken van het bijzondere én gevarieerde culturele aanbod en de bijbehorende identiteit van Drenthe.

Zie voor meer informatie het Reglement Adviescommissie Cultuur 2017-2020.

1

V.l.n.r.: Pim Gaanderse, Willemieke Ottens, Onno Falkena, Marcella Marinelli, Loes Heebink, Aldwin Ensing, Natalie Straatman.