Adviescommissie Grote Culturele Prijs

De Adviescommissie Culturele Prijs heeft tot taak het college te adviseren over de toekenning van de Culturele Prijs van Drenthe. De commissie bestaat uit een voorzitter en zeven deskundige leden, die elk voor een periode van zes jaar worden benoemd. Zij legt waar nodig werkbezoeken af. Van de commissieleden wordt een actieve inbreng verwacht.

Leden

  • Sjoerd Wagenaar, voorzitter, lid op het gebied van theater
  • Bart-Jan Schinkel, algemeen lid op het gebied van muziek
  • Marieke van der Heide, algemeen lid op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap
  • Mark Lisser, algemeen lid op het gebied van beeldende kunst
  • Gerard Jan van Leeuwen, algemeen lid op het gebied van vormgeving en Design
  • Henk Nijkeuter, algemeen lid op het gebied van Drents erfgoed
  • Annette Timmer, algemeen lid op het gebied van Drentse letteren
  • Marin Rutgers, algemeen lid op het gebied van jongerencultuur