Adviescommissie Grote Culturele Prijs

De Adviescommissie Culturele Prijs heeft tot taak het college te adviseren over de toekenning van de Culturele Prijs van Drenthe. De commissie bestaat uit een voorzitter en zeven deskundige leden, die elk voor een periode van zes jaar worden benoemd. Zij legt waar nodig werkbezoeken af. Van de commissieleden wordt een actieve inbreng verwacht.

Leden

  • de heer A.R. Naarding, voorzitter
  • mevrouw I. Offringa, algemeen lid op het gebied van jongerencultuur
  • mevrouw M. van Ginkel, algemeen lid op het gebied van erfgoed en Drentse cultuur
  • de heer J. van Ruiten, algemeen lid op het gebied van Drentse letteren, muziek
  • Mevrouw M. van der Heide, algemeen lid op het gebied van architectuur en stedebouw
  • de heer M. Lisser, algemeen lid op het gebied van beeldende kunst
  • de heer S. Wagenaar, algemeen lid op het gebied van theater
  • de heer J.B. Schinkel, algemeen lid op het gebied van jongeren, muziek