Grote Culturele Prijs van Drenthe


Een keer in de twee jaar reikt de provincie Drenthe de Grote Culturele Prijs van Drenthe uit. De prijs gaat naar een persoon of instelling die al jarenlang bijzonder werk maakt. Het gaat om indrukwekkende prestaties op cultureel gebied. Al sinds 1955 is de Grote Culturele Prijs van Drenthe een belangrijke oeuvreprijs.

Cor Kalfsbeek - winnaar Grote Culturele Prijs 2016

Drentse Cultuurprijzen 2018

De Grote Culturele Prijs van Drenthe wordt uitgereikt op maandag 9 april 2018. Tijdens een feestelijke avond worden nog twee prijzen uitgereikt: de Drentse Talentprijs Cultuur en de Drentse Anjer Prijs.

Wilt u meer weten over deze prijzen? Kijk dan op de website van K&C.