Provinciaal belang archeologie in beeld


Provincie Drenthe is rijk aan archeologische fenomenen die kenmerkend zijn voor onze provincie. Een aantal van deze zijn door onder andere hun ruimtelijke spreiding, samenhang en zeldzaamheid benoemd als zijnde van provinciaal belang. Om ons provinciaal belang archeologie in de etalage te zetten zijn in opdracht van Provincie Drenthe de volgende filmpjes gemaakt.

Archeologie van de Onlanden

Essen

Beekdalen

Celtic fields