Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in Drenthe


Binnenkort komt hier een link te staan naar de digitale kaart van Tweede Wereldoorlog-erfgoed in de provincie Drenthe. Deze inventarisatie is door RAAP Archeologisch Adviesbureau uitgevoerd in opdracht van Provincie Drenthe. Het resultaat is een interactieve kaart waarop de belangrijkste categorieën van het Drentse Tweede Wereldoorlog erfgoed in beeld worden gebracht.