Anders


Met de internationaal bekroonde film ANDERS van Reinout Hellenthal willen CMO STAMM en de provincie Drenthe aandacht vragen voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. ANDERS laat de worsteling zien van de 14-jarige Alex, die zich ‘anders’ voelt en (daardoor) met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt.

Film-Anders

In Drenthe mag je zijn wie je bent. We zeggen het allemaal, maar is dat ook echt zo? We zien dat sociale acceptatie helaas nog niet altijd vanzelf sprekend is

Lespakket

Ter aanvulling op de film is een gratis lespakket ontwikkeld waarmee leerlingen zich in het thema van de film kunnen verdiepen.

Het doel van het lespakket is om het thema ‘anders’ breed te benaderen. Mensen die anders zijn, worden vaak met argwaan bekeken. Het lespakket wil laten zien dat iedereen op zijn of haar manier anders is en dat  verschillen er mogen zijn. De leerlingen gaan met dit thema actief en op een persoonlijke manier aan de slag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het kosteloos aanvragen van film en lesmateriaal contact op met CMO STAMM: anders@cmostamm.nl. Lespakket en film zijn gefinancierd door de provincie Drenthe.