Wat gebeurt er met de subsidies?


Het niet doorgaan van de Maand van de Vrijheid heeft gevolgen voor de subsidies die direct of indirect (via de Drentse gemeenten) zijn verstrekt voor het organiseren van activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. De algemene lijn van de provincie Drenthe bij de subsidietoekenning is dat als de activiteit definitief is afgelast, de organisatie de toegekende subsidie terugstort. Minus de, noodzakelijke, voorbereidingskosten. Als de subsidie ontvangen is via de gemeente, dan kan op dezelfde manier worden afgerekend met de desbetreffende gemeente.

Zijn de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen uitgesteld en/of vinden ze in aangepaste (coronaproof) vorm doorgang? Dan hoeft er geen terugbetaling plaats te vinden. In alle gevallen dient na afloop een kort verslag en financiële verantwoording aangeleverd te worden, waarna de subsidie definitief kan worden vastgesteld.